Elden M. Chalmers: Az agy csodálatos öngyógyító képessége

Elden M. Chalmers: Az agy csodálatos öngyógyító képessége

Életmód és egészség
Elden M. Chalmers magyarul elõször megjelenõ könyve hiánypótló mû, amelyet igényesség, magas szakmai színvonal, laikusan egyszerû, aforizmaszerû megfogalmazások jellemeznek. Szakszerû, ugyanakkor közérthetõ. Pszichotechnikai tanácsai a legújabb kutatási eredményeken alapulnak, a nem szakember olvasó számára is jól hasznosíthatók. Megközelítésmódja, metafizikai háttere igen figyelemreméltó, hiszen biblikus szemléletû, tudományos igényû szakkönyv nagyon kevés van forgalomban. Széles körû érdeklõdésre tarthatnak számot alternatív terápiás javaslatai, az érvényben levõ sémák, protokollok mellett/helyett bibliai hivatkozásokkal. A könyv tanulmányozása során feltárul elõttünk a bibliai, legmagasabb szintû logikai rend.

Méret: 133 mm x 202 mm
Terjedelem: 198 oldal