Szõllõsi Árpád: A könyvek Könyve

Szõllõsi Árpád: A könyvek Könyve

Missziós kiadványok

A szerzõ szót ejt a közelmúlt újabb felfedezéseirõl, amelyek egyrészt alátámasztják a Biblia hitelességét, másrészt segíthetik annak jobb megértését. Ugyanakkor olvashatunk a Szentírás szövegének kialakulásáról, hitelességérõl, a Messiásra vonatkozó próféciákról, Jézus és az apostolok Ótestamentumhoz való viszonyáról és néhány érdekességrõl a Bibliával kapcsolatosan.

Méret: 120 mm x 190 mm
Terjedelem: 152 oldal