Hét híres helyszín Jézus életébõl - Ellen G. White: Jézus élete c. könyv nyomán

Hét híres helyszín Jézus életébõl - Ellen G. White: Jézus élete c. könyv nyomán

Missziós kiadványok

Ez a kis kötet meghívja az olvasót, hogy idõben mintegy kétezer évet visszaszámlálva - beleélve magunkat az akkori életkörülményekbe - tegyünk egy utazást Jézus Krisztussal tevékenysége hét helyszínének vidékein. Hamarosan tapasztaljuk az olvasás során, mennyire valóságos világba lépünk. Miközben a szereplõk megelevenednek, a kibontakozó erkölcsi tanulságokkal azonosulni tudunk, és az hatással lesz gondolatainkra, kimondott szavainkra, minden tettünkre.

Utazásunk természetesen a "csillaggal" kezdõdik, amely elvisz minket, mint egykor napkelet bölcseit, a kedves Betlehembe. Ezt követõen lépésrõl lépésre követjük a megszületett Megváltót Egyiptomon, Názáreten, Kapernaumon, Szamárián, Jerikón és Bethánián keresztül Jeruzsálemig. Itt láthatjuk a végkifejlethez közelítõ örök történések állomásait: a fõpap házát, a törvényházat, Heródes palotáját, a Via Dolorosát és a Golgotát. Könyvünk legutolsó helyszíne mégsem a Golgota, hanem az Olajfák hegyének Bethánia felé esõ halma, ahol a feltámadt Üdvözítõ elhagyta a Földet - ígérve, hogy visszatérésének is ezt a helyet választja.

Összeállította: Egerváriné Kökényes Zsuzsa

Méret: 143 mm x 202 mm
Terjedelem: 64 oldal