Arthur S. Maxwell: Felfedezések

Arthur S. Maxwell: Felfedezések

Missziós kiadványok
Mit tehetünk, hogy változzon a helyzet? Hogyan lehetne rábírni, késztetni az olvasásra azt a sok-sok embert, akinek könyvespolcán ott lapul vagy éppen a fõ helyet foglalja el a Biblia? Mi kellene ahhoz, hogy mind többen felfedezzék a különleges irat lapjain található értékeket?
A Felfedezések címû könyv segít választ találni e kérdésekre; megszeretteti az olvasóval, élet-közelbe hozza a könyvek Könyvét. Felhívja a figyelmet arra, hogy ma is mennyire meglepõen idõszerû, helytálló a Szentírás. Isten Igéje éppúgy utat mutat a modern embernek, mint ahogy elõdeink is tapasztalták.
Az olvasó felfedezheti vagy éppenséggel újból rácsodálkozhat, hogy a Biblia az egész család számára valóban a kincsek tárháza.

Terjedelem: 246 oldal