Cikkek Szerző: Tokics Imre

 
Cím    Dátum 

Léleképítő 2021. Április 01.

Húsvét (Pászka) ünnepe

Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét. És a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasada. Látván pedig a százados, a ki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, monda: Bizony, ez az ember Isten Fia vala!

Léleképítő 2020. November 29.

Minden gondotokat Őreá vessétek

„Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.” Zsoltárok 55:23

Léleképítő 2020. November 01.

Halottak napja. Feltámadás. Jézus visszajön.

Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.

Léleképítő 2020. Október 31.

Reformáció – Luther – Hit általi megigazulás

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Léleképítő 2020. Október 03.

A jövő - Isten vele volt a bibliai Józseffel, mert bízott az Örökkévalóban

És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala és az ő égyiptomi urának házában vala. Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencséssé tsz az ő kezében:

Léleképítő 2020. Augusztus 24.

Halld Izráel - Szeressed az Urat

„... Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből… (5Mózes 6:1-5, 7).

 
Felfedezés

Rátaláltak a Bibliában emlegetett város maradványaira

2019. Július 17.

Megtalálta és azonosította egy nemzetközi kutatócsoport a bibliai Ciklág városát, ahová Saul király elől menekült Dávid király – jelentette az izraeli média.

Özönvíz legendák
2017. Január 10.
Az agyag
2017. Január 20.
A valódi önzetlenség
2020. Április 10.
Menedékváros
2020. Május 20.
Együnk sok piros szőlőt!
2016. November 08.

Keresés a cikkekben