A világ leglenyűgözőbb könyveTanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2017. Február 03. 2561

A világ leglenyűgözőbb könyve

A Biblia a világ legkeresettebb könyve. 2003-ban a bibliatársaságok nemzetközi viszonylatban 432 millió Bibliát, vagy annak egy-egy könyvét adtak ki. Több mint 2200 nyelvre fordították már le, és évente új nyelvi kiadások jelenek meg. A Szentírásnak egyetemes vonzereje van. Fiatalt és időset egyaránt megihletnek reményteljes szavai. Tanultat és tanulatlant egyaránt megváltoztat a Biblia megváltási tervről szóló üzenete. Gazdagot és szegényt egyaránt felemel az új égről és új földről szóló, bátorító látomás. Minden kor, kultúra és nép fiainak és lányainak a szívéhez szól.

 

1. Milyen hatalma van Isten Szavának?

„Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által” (1Pt 1:23 – új prot. ford.).

„Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsolt 119:11 – új prot. ford.).

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” (Zsolt 119:105 – új prot. ford.).

Írd le saját szavaiddal, hogy milyen hatással lehet Isten beszéde az emberre. A fenti igékre alapozd válaszod!

 

2. Hogy jött létre a Biblia?

„A Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek” (2Pt 1:21 – új prot. ford.). A Biblia Isten Szava, nem pedig az emberek elképzelései Istenről.

Milyen embereket használt fel Isten, hogy üzeneteit a Biblián keresztül tolmácsolják? Honnan tudták, hogy mit írjanak le?

 

3. Mit mond a Biblia önmagáról?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2Tim 3:16–17).

A fenti bibliaversben karikázd be azokat a kifejezéseket, amelyek elárulják hogyan jutott el hozzánk a Biblia.

 

4. Kit adott számunkra Isten, hogy segítse Igéjének a megértését?

„Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra…” (Jn 16:13 – új prot. ford.).

Jézus, amikor ezeket a szavakat mondta, a Szentlélek eljövetelére tett ígéretet. Hogy nevezete Jézus a Szentlelket? 

 

5. Mihez hasonlatos az Isten beszéde?

„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál…” (Zsid 4:12). A fenti szövegben karikázd be azokat a kifejezéseket, amelyekhez az Isten beszédét hasonlítja az író.

 

6. A Biblia számos jelképet használ Isten beszédének leírására. Húzz alá négy jelképet az alábbi igékből!

„A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje” (Lk 8:11 – új prot. ford.).

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” (Zsolt 119:105 – új prot. ford.).

„Nem olyan-e az én igém, mint a tűz – így szól az Úr –, vagy mint a sziklazúzó pöröly?” (Jer 23:29 – új prot. ford.). Miért hasonlatos Isten Igéje a fenti jelképekhez? 

 

7. Mi a bibliatanulmányozás elve?

„Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja” (Jak 1:5 – új prot. ford.).

„Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e…” (Jn 7:17). „…nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták” (Zsid 4:2). Sorold fel a fentiek alapján az igetanulmányozás elveit! 

Amikor megnyitjuk Isten Szavát, tegyük azt kellő buzgósággal és tisztelettel – lapjain keresztül maga Isten fog hozzánk szólni. Higgyük, hogy Ő szólít meg Igéje által. Ha imádságos lélekkel tanulmányozod, gazdagon megáld. Hited növekszik. Jobban megismered Jézust. Isten akarata világossá lesz életedben. És mindezek felett, tapasztalni fogod az örök élet bőségét, amelyet ingyen kínál fel nekünk.

 

8. Miért olyan fontos Isten Szava ma élő népének? Fogalmazd meg a választ saját szavaiddal a fenti tanulmány alapján!


 
biblia élet íge jelkép Isten szava Bibliatanulmány

A szerzőről

Mark Finley

Mark A. Finley (Norwich, Connecticut, 1945 –) amerikai adventista lelkész, műsorvezető. Az "It Is Written" (Meg van írva) csatorna műsorvezetője, igazgatója volt (1991–2004), amellyel körülutazta a világot, mint adventista televíziós evangelizátor. Ő volt az első adventista lelkész, a műholdas evangelizációs sorozatokat készített.

2016. November 25.Újítsd meg hitedet!Tanuljunk együtt…
2017. Február 03.A világ leglenyűgözőbb könyveTanuljunk együtt…

Tanuljunk együtt…

Újítsd meg hitedet!

2016. November 25.

Éreztél már valaha olyat, hogy a hited megragad egy semleges állapotnál? Mintha nem haladnál semerre. Mintha csak a tétlen holtpont állapotában lennél.

Egyedül Jézus!
2018. Május 22.
Újítsd meg hitedet!
2016. November 25.
Hogyan növekszik a hit?
2016. December 01.
Odaadás
2018. Október 23.

Keresés a cikkekben