Egysejtű élőlényekTermészet, Szerző: Fekete István agrármérnök - 2017. Április 02. 3578

Egysejtű élőlények

Ritkábban jutunk el egy olyan állat- és növénykertbe, ahol parányi lények sorakoznak fel. Kiránduljunk a mikrovilágba! A nagyobb, szemmel jól látható élőlényekkel együtt élnek olyan parányi lények, amelyek csak mikroszkóppal láthatók, olykor több százszoros nagyítással. A talaj, az édesvizek, a tenger tele van ilyen nyüzsgő lényekkel.

Tökéletes egyszerűség

Az egysejtű lényekről sokan azt gondolták, hogy ezek egyszerű, primitív szervezetek. A gondosabb tanulmányozás azonban ámulatba ejti a felfedezésre éhes szemlélőt. Az egysejtű élőlény semmivel sem kezdetlegesebb egy soksejtű lénynél. Ugyanúgy élettevékenységet folytat, mint egy általunk jól ismert élőlény: táplálkozik, mozgást végez, szaporodik, alkalmazkodik az időjárás viszontagságaihoz – önálló életet él. Testében apró szervecskék vannak, amelyek tökéletesen működnek.

 

Parányi lények szolgálatban

Végső soron ezek a lények is az embert szolgálják, mint a nagyobb élőlények: „Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak” (Ésa 60:7) – mondja a Biblia. Vajon becsüljük-e ezeknek a parányi lényeknek a munkáját? Mivel szolgálnak bennünket? Egyes élőlények azzal foglalkoznak, hogy az elpusztult növényeket bontják le. A bomló szerves anyagok eltakarítása a feladatuk, amit kitartóan végeznek. Ez az Isten által teremtett rend. Olykor nem is gondolunk arra, hogy a teremtett rendet figyelmen kívül hagyjuk. Például az összegyűjtött falevelet, füvet elégetjük, arra számítva, hogy ezzel hasznot hajtunk. Pedig pontosan az ellenkezőjét tesszük ezzel. A megtermett növényi részek lebontására Teremtőnk a legjobb utat választotta: ezek a parányi lények olyan feladatot kaptak, hogy a talajba juttassák a levelet, füvet, hogy ott újból felhasználhatóvá váljanak. Ha ezt gyorsan akarjuk elérni, meggyújtjuk a fölöslegesnek tűnő növényi részeket, hogy így füstöt támasztva sokaknak kellemetlenséget okozzunk, miközben a munkára kész parányi lényeket elpusztítjuk. Legyünk tekintettel a Teremtő bölcs tervére: körforgást alkotott meg a természetben.

 

Tervezői találékonyság

Mennyi aprólékos finomság, gondosság és pontosság látható e lényeken! Némelyik egysejtű például ostor segítségével mozog, mások csillókkal tudnak helyet változtatni. Ezek a parányi „testrészek” igen finom felépítésűek. Vizsgáljunk meg egy csillót! Az elektronmikroszkópos felvételek nyomán készült rajzon jól szemlélhető egy csilló keresztmetszete. A hosszanti csillót két hosszanti mikrotubulus és kilenc perifériális mikrotubulus pár mozgatja. Micsoda elmés megoldás! S ha elgondoljuk, hogy egy papucsállatka testét kívülről borító csillók sokasága hogyan végez összerendezett mozgást! Értékeljük e parányokat! Emberi megfontolás alapján helyesnek látott eljárásokkal ne pusztítsuk ezeket a lényeket se! Inkább őrizzük! Legyünk azok, akik az építéssel, a teremtett világ rendjének megőrzésével is kifejezzük hálánkat Teremtőnknek!


 
mikróvilág egyszerűség egysejtű mikroszkóp tervezettség
Természet

Változó földünk

2019. Február 11.

Az ember, akinek viszonylag rövid élettartam adatott meg, abban a hiszemben él, hogy a Föld felszíne változatlan. A természeti tájakat formáló erők ugyanis általában észrevehetetlenül lassúak.

Milyen csodálatos Isten!
2017. Március 14.
Változó földünk
2019. Február 11.
Mindennél nagyobbak...
2019. Április 11.

Keresés a cikkekben