Az agyagBibliai érdekességek, Szerző: Gyürüs istván - 2017. Január 20. 1389

Az agyag

A mai ember ritkán találkozik az agyaggal. Legfeljebb bosszankodik, ha nehezen jön le a cipőjéről, vagy ha agyagos, gyengén termő a kertje. A bibliai korban sokkal ismertebb és használatosabb volt ez az egyszerű anyag. Használták íráshoz, úgy, hogy az agyagtábla volt a „papír”. Falakat is építettek agyag, illetve vályogtéglákból. Az emberek vályogviskókban laktak. Az agyagműves eszközeit agyagból készítette, amik kezdetben nagyon egyszerűek voltak, de a korong feltalálása után (kb. Kr. e. 2000) az edények egyre mutatósabbak és szabályosabbak lettek.

Isten a földből alkotta meg az embert. A Nabukodonozor által látott szobor lábfejei is részben agyagból voltak. A Biblia többször hasonlítja Isten munkáját az ember jellemének formálásában a fazekas munkájához. A keresztény ember a reményét cserépedényben hordozza (2Kor 4:7), mondja Pál. Ezzel testünket törékeny cseréphez hasonlítja. A fazekas mesterség az egyik legősibb mesterség, ami úgy néz ki, hogy Jézus eljöveteléig fenn fog állni.

Ha legközelebb kezedbe akad egy darab agyag, vagy cserép, hallgasd meg, hogy mit mond neked Istenről.


 
agyag cserép törékeny lélek ember Isten remény keresztény
Bibliai érdekességek

Miért ajánlott Pál apostol bort Timóteusnak?

2016. December 20.

A qumráni esszénusok 1QS 2,17–21 jelű tekercstöredéke beszámol arról, hogy Jézus előtt mintegy 200 évvel kétféle bort használtak, jajint és tirost.

Sibbolet
2017. Január 17.

Keresés a cikkekben