SibboletBibliai érdekességek, Szerző: Gyürüs István - 2017. Január 17. 945

Sibbolet

A címet látva talán sok olvasónak eszébe jut egy ószövetségi esemény. Jefte Isten segítségével legyőzte az ammonitákat. Nem mindenki örült a győzelemnek. Efraim törzse szemére vetette, hogy nem hívta meg őket a csatába, és így nem lettek részesei a győzelemért járó dicsőségnek. S nemcsak szemrehányást, hanem katonai támadást is intéztek ellene. Mindezt elolvashatjuk a Bírák könyve 12. fejezetében.

Jefte a gileádiak segítségével legyőzte és szétszórta az efraimita sereget. A menekülők, akik át akartak kelni a Jordánon, természetesen nem árulták el, hogy melyik nemzetséghez tartoznak. Ezért egy szót kellett mondaniuk: „Sibbolet”. Ha „szibbolet”-et mondott, tudták, hogy Efraimhoz tartozik, mert ők így ejtették ezt a szót. Vajon mit jelenthetett ez a szó, amit mintegy jelszóként használtak. Abban az időben valószínűleg az egyik leghétköznapibb szó volt, mert a jelentése: kalász.

Érdekes, hogy nem csak hazánkban vannak nyelvjárások. A Szeged környéki „ö”-zés, a Vas megyei „vazsvár” vagy a jellegzetes nógrádi beszéd bizonyára nem ismeretlen olvasóink előtt. A 12 törzs között is voltak nyelvjárásbeli különbségek. A különbség sajnos sokszor az ellenségeskedést is magával hozza. Jézus pedig nem csak a különbözőeket, még az ellenségeket is egy táborba akarja vonni. Melyik befolyásnak engedsz?


 
sibbolet Efraim háború különböző múlt csata ammoniták Jefte kalász
Bibliai érdekességek

Nyelvtörők a Bibliában II.

2017. Január 10.

Vajon hogyan tud a só megízetlenülni? Könnyen ráérezhetünk, hogy a só megízetlenülése nem egyszerű dolog, ha csak úgy nem magyarázzuk, hogy a kemence belsejében használták volna téglának.

Nyelvtörők a Bibliában
2017. Január 06.
Az agyag
2017. Január 20.
Mikor született Jézus?
2016. December 24.

Keresés a cikkekben