TízvárosBibliai érdekességek, Szerző: Gyűrűs István - 2017. Január 13. 1474

Tízváros

Ha a Jézus korát bemutató térképet nézegetünk, látjuk, hogy a Genezáreti-tó dél-keleti partjától mélyen elhúzódó területre azt írták: Tízváros vagy Dekapolisz. Vajon honnan ez az elnevezés?

Dekapolisz azoknak a csaknem teljesen hellenista városoknak a neve, amelyek a Jordántól keletre feküdtek. Eredetileg Júdeához tartoztak. Pompeius Kr. e. 63-ban Szíria római helytartójának uralma alá helyezte, hogy a hellenista kultúra terjedését elősegítse. Lehet, hogy az volt a célja, hogy a zsidó befolyást csökkentse.

A városok szövetségben voltak egymással, és bizonyos fokú önkormányzatot gyakoroltak. Saját időszámításuk is volt. Az Újszövetség többször említi (Mt 4:25; Mk 5:20, 7:31). A Kr. u. 2. századig állt fenn. Kr. u. 106-ban több várost Arábiához csatoltak, amely akkor római tartomány volt. A követség tagjainak száma egyébként is változott. Pliniusz tízet sorol fel: Damaszkusz, Dion, Gadara, Gerasza, Hipposz, Kanatha, Pella, Filadelfia, Rafana, Bit-Sean. Valószínű, hogy Abila is egyike volt a Tízvárosnak. Tehát, ahogy már említettem, nem pontosan tíz városból állt a Tízváros.

Ami figyelemre méltóbb, hogy Jézus megtisztelte látogatásával és csodákat is tett Dekapoliszban. Sem az emberek megszállottsága, sem hellenista neveltetése nem volt képes ellenállni Jézus hatásának.


 
dekapolisz érdekesség térkép tízváros eredet város történelem
Bibliai érdekességek

Hogyan képzelte el a világot a bibliai kor embere?

2017. Január 31.

A Biblia nem természettudományos kézikönyv, ezért az ókori világkép tudományos leírását hiába keressük benne. Viszont mivel nem elvont tanításokat, hanem az ember életében, sorsában megjelenő ...

Nyelvtörők a Bibliában
2017. Január 06.
Mikor született Jézus?
2016. December 24.
Sibbolet
2017. Január 17.

Keresés a cikkekben