Mikor született Jézus?Bibliai érdekességek, 2016. December 24. 3331

Mikor született Jézus?

Az időszámításunk a keresztény hagyomány szerint Jézus születésével kezdődött, de lehet- e vajon tudni, hogy valójában mikor született Jézus. Próbáljunk meg utánajárni a dolognak.

Először is, Jézus nem akarta, hogy róla évet nevezzenek el, mert akkor később háttérbe szorult volna az élete, munkássága, és legfőbbképpen a halála és feltámadása. Ezért pontosan nem tudjuk a születésének az időpontját. A tényleges születési dátuma, illetve az időszámításunk kezdete között mindenképpen eltérés van. Az eltérés egy Dionysus Exigus nevű római apát számításai miatt van, aki 540–560 között halt meg valamikor. Ő ugyanis a naptárban, amelyben akkor Diocletianus 248. évét írták „Urunk Jézus Krisztus 532. évé”-nek vette, mert méltóbbnak tartotta, hogy az évek folyását Krisztus megszületésétől számolják, „és nem olyan ember után, aki inkább zsarnok volt, mint császár”. A szándék tehát nagyon üdvözlésre méltó, de hibát vétett a számításban, több helyen is, mert nem egységes számítási rendszert használtak a császárok uralkodási időpontjának a megadására.

Nézzük tehát, hogy a Bibliában írtak alapján, mit mondhatunk biztosan, és milyen következtetéseket lehet azokból levonni. Lukács evangéliumának 3. fejezetéből kell kiindulni. Ott Tibériusz császár uralkodásának a 15. évét olvassuk, mint Keresztelő János fellépésének az időpontját. Ez Kr.u. 28 vagy 29. augusztus 29-én volt, ebben a történészek egyetértenek. Jézus, amikor elment megkeresztelkedni, akkor az ige szerint „mintegy 30 éves volt”. Ez nem jelenti azt, hogy harminc éves volt pontosan, de a harmincas éveiben kellett járnia, mert a zsidó törvények szerint senki nem lehetett tanító 30 éves kora alatt.
A másik biztos pont, hogy Jézusnak Nagy Heródes uralkodása alatt kellett születnie. Ezt az időpontot is meg lehet határozni valamelyest, és az evangéliumok is írják, mert ő volt az, aki elrendelte a gyermekgyilkosságot, ami szerint Betlehemben minden 2 évnél fiatalabb fiúgyermeket megöltek, és Heródes számításai szerint Jézusnak is közöttük kellett volna lennie. (Mt 21:6–18) Így menekültek Jézus szülei Egyiptomba. Nagy Heródes pedig Kr. e. 4. Niszán hónap 1-én meghalt. Ezt pontosan lehet tudni, mert holdfogyatkozás volt, így ez egy pontos csillagászati dátum. Tehát Jézusnak 4 előtt meg kellett születnie. Mennyivel született 4 előtt?

Harmadik jelentős esemény volt a 12 éves Jézus fellépése a templomban. (Lk 2:41–52) Mit tudunk ennek az időpontjáról? Tudjuk, hogy Archelaosznak, a Heródes utáni uralkodónak az idejében nem történhetett, mert Archelaosz minden Messiás-gyanús személyt kiirtatott. Ha visszaszámolunk, ezt figyelembe véve, akkor a 12 éves Jézus fellépése valamikor Kr. u. 9 tavaszán lehetett. Ezért valószínűleg Kr. e. 6-ban vagy 5-ben született Jézus, éspedig tavasszal, de legkésőbb őszig mindenképpen. Erre utalás a Bibliában, hogy a pásztorok a mezőn voltak. (Lk 2:8–9) Palesztinában sincsenek télen a mezőn a pásztorok. Ehhez viszonyítva 5 nyarán lehetett a menekülés Egyiptomba, és 4 tele után mehettek vissza Egyiptomból Palesztinába, mert ekkor halt meg Nagy Heródes. Kr. u. 28–29 tavasza volt a keresztségének az időpontja, de 28 valószínűbb, mert feljegyzés van arról, hogy ekkor a Jordán megáradt, tehát alkalmasabb volt a keresztségre. Kr. u. 31–33-ig volt az idő, amikor Jézus meghalt.

Meg kell még említeni a Betlehemi csillag feltűnését is. 1925-ben Paul Schnabel megfejtette a babiloni ékírásos táblákat. Egy tábla 2000 évvel ezelőtti. Ezen a táblán előre meg vannak jelölve a Kr. e. 7-ben várható események csillagászatilag. Ezekről egy rendkívül érdekes eseményt tudhatunk meg: A Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttesen jelentek meg, ami egy különösen fényes csillagként látható a Földről. Több hónapon keresztül látható volt ez a jelenség. Ezután hónapokra eltűnt mind a két bolygó, majd Kr. e. 7 februárjában a Nap fényében tűnt elő ismét a két bolygó újra. A Jupiter első feltűnését a hajnali égbolton a babiloni bölcsek várták, ez Kr. e. 7. március 16-án volt. A Szaturnusz hasonló felkelését Kr. e. április 4-én láthatták. Kr. e. 6-án márciusban eltűnt mind a két bolygó, és csak 800 évvel később lehetett látni. Amennyiben ezt a vesszük alapul, mint egyik lehetséges bizonyítékát annak, hogy Jézus születésekor a napkeleti bölcsek valószínűleg a csillagok állása miatt mehettek Jézust üdvözölni, akkor ezen időpontok egyike körül, vagy a kettő között kellett Jézusnak megszületnie. A babiloni gondolkodásban, ha egy fényes csillag megjelent, akkor egy uralkodónak kellett születnie a földön. Talán ez vezette őket megkeresni Jézust.
Biztosak tehát nem lehetünk Jézus születésében a mai napig pontosan, de nem is ez a fontos, hanem hogy Jézus megszületett, és a kereszténység története megkezdődött, amiről Madách Imre így írt:

„Vak ki Isten szikráját nem veszi észre, még ha vérrel és sárral is van bekenve.”

A kereszténység története egy sikertörténet, mert így 2000 év távlatában is hirdeti azt, amit Jézus hirdetett, és még mindig időszerű. 


 
jézus születése időszámítás karácsony betlehem
Bibliai érdekességek

„Szűkölködünk nagy mértékben…”

2017. Január 13.

A ház körül kőművesmunka akadt. Ezért kézenfekvő volt, hogy az utcában lakó kőműves mestert kérjem meg, végezze el ezt a feladatot. A szakember mellett, aki a helyi református gyülekezet gondnoka...

Nyelvtörők a Bibliában
2017. Január 06.
Tízváros
2017. Január 13.
Sibbolet
2017. Január 17.

Keresés a cikkekben