Özönvíz legendákBibliai érdekességek, 2017.01.10 11:46 1112

Özönvíz legendák

A gigantikus özönvíz a leggyakoribb a legendák között. Gyakorlatilag minden ókori kultúrában létezik történet egy nagy áradásról, amelyet csak néhány ember élt túl egy nagy bárkában. Azonban ezt nem mondhatjuk el a többi katasztrófáról, mint a földrengések, tüzek, vulkanikus kitörések, betegségek, éhínségek vagy szárazságok. Több mint 230 özönvíz legenda tartalmazza ugyanazokat az elemeket, sugalmazva, hogy a történelmi forrásuk egy és ugyanaz, ami a múltban mély benyomást tett a katasztrófa túlélőire.

a.) „Régóta ismernek legendákat egy nagy áradásról, amiben szinte minden ember elpusztult, majd a maradék elvándorolt a világ különböző tájaira...” James George Frazer, Folk-Lore in the Old Testament, Vol. 1, (London: Macmillan Publishing Co., 1919), p. 105.

  • Byron C. Nelson, The Deluge Story in Stone (Minneapolis, Minnesota: Bethany Fellowship, Inc., 1968), pp. 169-190.
  • „... sok leírás található erről a jelentős eseményről (a Teremtés könyvében lévő özönvízről). Egyesek a görög történészektől származnak, mások a babiloni feljegyzésekből, megint mások ékírásos táblákról, különböző népek mitológiájából vagy tradíciójából. Így kimondhatjuk, hogy sem az ókorban, sem a modern korban nem történt olyan esemény, amire több bizonyíték vagy feljegyzés lenne, mint az özönvíz eseménye, amit a Szentírás ilyen szépen és röviden feljegyzett. Van egy esemény, ami úgy tűnik, hasonló még a legtávolabbi országok között is – Ausztráliában, Indiában, Kínában, Skandináviában és Amerika különböző pontjain.

Igaz, sokan úgy tekintik a történetet, mint amit elismételnek ezeken a távoli tájakon, hogy azok csak helyi áradásokról szólnak vagy egy civilizált néppel való találkozásból származnak, amely történelmi országokból hozta azt, ámde a történetek hasonlósága még ezt a magyarázatot is elégtelenné teszi. Stephen D. Peet, "The Story of the Deluge, American Antiquarian, Vol. 27, No. 4, July-August 1905, p. 203.

b.) C. H. Kang and Ethel R. Nelson, The Discovery of Genesis (St. Louis: Concordia Publishing House, 1979) Ez a kitűnő könyv bemutatja, hogy a klasszikus kínai képírás sok olyan történetet tartalmaz, amit a Teremtés könyve feljegyez. A korai kínai emberek 4–5000 évvel ezelőtt magukkal hozták a múlt eseményeit, és beágyazták a nyelvükbe.


 
özönvíz történet kína katasztrófa bárka legenda történelem áradás feljegyzés régészet jelek bizonyíték
Bibliai érdekességek

„Doktoroknak se hívassátok magatokat…”

2017.01.03 08:51

Hangzik a figyelmeztetés a Károli Bibliában Mt 23,10 alapján. Hogyan lehet érteni ezt a gyakran félremagyarázott kifejezést?

Sibbolet
2017.01.17 19:40
Tízváros
2017.01.13 18:23

Keresés a cikkekben