Özönvíz legendákBibliai érdekességek, 2017. Január 10. 1534

Özönvíz legendák

A gigantikus özönvíz a leggyakoribb a legendák között. Gyakorlatilag minden ókori kultúrában létezik történet egy nagy áradásról, amelyet csak néhány ember élt túl egy nagy bárkában. Azonban ezt nem mondhatjuk el a többi katasztrófáról, mint a földrengések, tüzek, vulkanikus kitörések, betegségek, éhínségek vagy szárazságok. Több mint 230 özönvíz legenda tartalmazza ugyanazokat az elemeket, sugalmazva, hogy a történelmi forrásuk egy és ugyanaz, ami a múltban mély benyomást tett a katasztrófa túlélőire.

a.) „Régóta ismernek legendákat egy nagy áradásról, amiben szinte minden ember elpusztult, majd a maradék elvándorolt a világ különböző tájaira...” James George Frazer, Folk-Lore in the Old Testament, Vol. 1, (London: Macmillan Publishing Co., 1919), p. 105.

  • Byron C. Nelson, The Deluge Story in Stone (Minneapolis, Minnesota: Bethany Fellowship, Inc., 1968), pp. 169-190.
  • „... sok leírás található erről a jelentős eseményről (a Teremtés könyvében lévő özönvízről). Egyesek a görög történészektől származnak, mások a babiloni feljegyzésekből, megint mások ékírásos táblákról, különböző népek mitológiájából vagy tradíciójából. Így kimondhatjuk, hogy sem az ókorban, sem a modern korban nem történt olyan esemény, amire több bizonyíték vagy feljegyzés lenne, mint az özönvíz eseménye, amit a Szentírás ilyen szépen és röviden feljegyzett. Van egy esemény, ami úgy tűnik, hasonló még a legtávolabbi országok között is – Ausztráliában, Indiában, Kínában, Skandináviában és Amerika különböző pontjain.

Igaz, sokan úgy tekintik a történetet, mint amit elismételnek ezeken a távoli tájakon, hogy azok csak helyi áradásokról szólnak vagy egy civilizált néppel való találkozásból származnak, amely történelmi országokból hozta azt, ámde a történetek hasonlósága még ezt a magyarázatot is elégtelenné teszi. Stephen D. Peet, "The Story of the Deluge, American Antiquarian, Vol. 27, No. 4, July-August 1905, p. 203.

b.) C. H. Kang and Ethel R. Nelson, The Discovery of Genesis (St. Louis: Concordia Publishing House, 1979) Ez a kitűnő könyv bemutatja, hogy a klasszikus kínai képírás sok olyan történetet tartalmaz, amit a Teremtés könyve feljegyez. A korai kínai emberek 4–5000 évvel ezelőtt magukkal hozták a múlt eseményeit, és beágyazták a nyelvükbe.


 
özönvíz történet kína katasztrófa bárka legenda történelem áradás feljegyzés régészet jelek bizonyíték
Bibliai érdekességek

A názáreti ácsmester fia

2019. December 10.

Csupán Máté és Lukács evangéliumában olvashatunk jórészt egymást kiegészítő feljegyzéseket (összesen négy fejezet erejéig) az Üdvözítő gyermekkoráról, de főképpen születéstörténetéről

Sibbolet
2017. Január 17.
Nyelvtörők a Bibliában
2017. Január 06.

Keresés a cikkekben