Nyelvtörők a Bibliában II. Érdekességek a BibliábólBibliai érdekességek, Szerző: Kormos Erik - 2017. Január 10. 1636

Nyelvtörők a Bibliában II.

Vajon hogyan tud a só megízetlenülni?

Könnyen ráérezhetünk, hogy a só megízetlenülése nem egyszerű dolog, ha csak úgy nem magyarázzuk, hogy a kemence belsejében használták volna téglának. (Létezik egy ilyen magyarázat.) Ehhez azonban több ezer fokra kellene hevülnie, akkor változtatná meg (esetleg) a kémiai szerkezetét a hő. Ezért ez a magyarázat nem valószínű. Nézzük, hogyan segít a nyelvészet. A kulcs egy szócska: móranthész. Ez nem csak azt jelenti, hogy megízetlenül, hanem: elrothad, megbolondul, elenyészik, elfonnyad. Tudta ezt Károli Gáspár is, de nyilván a bibliafordításnál a legszebb szót akarta használni. Rendelkezésünkre áll még egy talmudi idézet, amiben találunk egy mondatot a só „megízetlenüléséről”. Valószínű, hogy Jézus szavait visszhangozza, vagy egyszerűen azt igazolja, hogy Jézus jól ismert, mások által is használt nyelvtörőkben, szólásokban beszélt. A talmudi idézetnek a pontos görög fordítása így szól: „Ha a só elenyészik, (neked) mire való azután?” Ebben az idézetben nem a móranthész, hanem a marainó ige szerepel, ez pedig, mint a fenti példa mutatja, másképp fordítható.

Jézus tehát nem a só ízének a megváltozására utalt, hanem a „tartósító erejének elveszítésére”. De itt sem a konzerváló szerepét kell érteni ez alatt, hanem az Istennel kötött só-szövetséget. Ez volt a berit melach: „Minden te ételáldozatodat, pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója.”(3Móz 2:13)

A Hegyi beszéd belső felépítése is igazolja ezt: A Boldog-mondásokban Jézus az embereket megszólítva felhívást intéz egy újszövetségre, a boldogság-kapcsolatra Istennel. Később a törvény megújításáról beszél. A Boldog-mondások és a törvény között célzottan említést tesz a szövetségről is.


 
nyelvtörő íztelen magyarázat biblia érdekesség
Bibliai érdekességek

Miért ajánlott Pál apostol bort Timóteusnak?

2016. December 20.

A qumráni esszénusok 1QS 2,17–21 jelű tekercstöredéke beszámol arról, hogy Jézus előtt mintegy 200 évvel kétféle bort használtak, jajint és tirost.

Tízváros
2017. Január 13.
Mikor született Jézus?
2016. December 24.

Keresés a cikkekben

Aktuális programok a közeledben