„Doktoroknak se hívassátok magatokat…” Érdekességek a BibliábólBibliai érdekességek, Szerző: Kormos Erik - 2017. Január 03. 1062

„Doktoroknak se hívassátok magatokat…”

Hangzik a figyelmeztetés a Károli Bibliában Mt 23,10 alapján. Hogyan lehet érteni ezt a gyakran félremagyarázott kifejezést?

Sok fordítás helyesen a „doktor” szót inkább „tanítónak” fordítja, a görög eredeti szöveg alapján, ahol a kathégéta található. Vajon elkerülte-e ez az apró különbség gönci prédikátorunk figyelmét?

Korábban úgy tűnt, hogy a fordító kizárólag a héber és a görög nyelvi forrásokra támaszkodva készítette el a Vizsolyi Bibliát. Nemrégiben jelent meg Imre Mihály: A Vizsolyi Biblia egyik forrása című könyv, amelyben a szerző a Debreceni Református Hittudományi Egyetem könyvtárában talált 500 soros latin nyelvű szövegre mutatva (Petrus Martyr kézirata) bizonyítja: Károli Gáspár a latin nyelvű bibliaszövegeket sem vetette el fordítása közben. Itt keresgélhetünk tehát. Az említett szakasz így szól latinul: nec vocemini magistri quia magister vester unus est Christus.

A kulcskifejezés szerint ne nevezzük magunkat magisztereknek. Ugyanezt a szót használja Jézus a Mt 10,24-ben is: „nem nagyobb a tanítvány a tanítónál” (…non est discipulus super magistrum).

Károli fordítása idején, az 1590-es években a protestáns gondolkodás hatott a Biblia fordítására, így a megoldást valamelyik nagy reformátornál találjuk meg.

Figyelemre méltó Kálvin Institúciójában az Ef 4,11 magyarázata. Amikor pásztorokról és tanítókról olvasunk Isten igéjében, Kálvin magyarázata így szól: „Krisztus (…) tett némelyeket apostolokká, némelyeket pedig pásztorokká és doktorokká, hogy a szentek előkészíttessenek…” Könnyen érthető, mi történhetett.

A gönci prédikátor így akart az igéből felelni fordításával a dölyfösségre és nem az iskolázottságra! Semmilyen tanítást vagy tudományt ne tekintsünk magasabbnak, mint ami Jézus Krisztus tudománya!


 
doktor miniszter prédikátor tanító Kálvin tudomány érdekesség biblia
Bibliai érdekességek

Magyar népi hangszer a Bibliában

2016. December 28.

Nyelvi értékünk, a Vizsolyi Biblia 1590-ben született meg 800 példányban, valamivel több mint 2000 oldalon. Annak ellenére, hogy Károli Gáspár és munkacsoportja az akkor rendelkezésre álló görög ...

Sibbolet
2017. Január 17.

Keresés a cikkekben