Ki a titokzatos Melkishédek? Érdekességek a BibliábólBibliai érdekességek, Szerző: Kormos Erik - 2016. December 25. 2300

Ki a titokzatos Melkishédek?

Sálem királya és a magasságos Istennek papja – mondanánk. Azonban két nehézséggel kell szembenéznünk. Ha az 1Móz 14,18-at vesszük alapul, Ábrahám korára tekintettel nem mondhatjuk, hogy Sálem azonos lenne Jeruzsálemmel. Dávid Kr. e. 1000-ben foglalta el Jeruzsálemet a jebuzitáktól, Ábrahám történetét pedig legalább 500 évvel korábbra kell tennünk. Kicsi a valószínűsége annak, hogy a Sálom héber szóval (jelentése békesség) jelölték volna a pogányok lakta várost. A későbbi hagyomány alapján valószínűsíthetjük, hogy Melkhisédek neve bekerült a Mózes első könyvébe, azok a teológusok is mondják, akik papi, elóhista és jahvista hagyományról beszélnek, és ez alapján nem tekintik egységes műnek Mózes könyveit.  A papi szereppel ugyanez a baj. Ekkor még nem lehetett Melkishédek bibliai értelemben a Magasságos Isten papja, mert még nem volt papi szolgálat. A pátriárkák a család papjai voltak, és csak a léviták idején beszélhetünk papságról. Pogány istenre a Biblia nem mondja, hogy a „Magasságos Isten”.

A válaszadáshoz az egyik qumráni tekercs segítségével kerülünk közelebb. A 11QMelch nevű irat a megoldás, a Kr. e. 2. századból. A tekercs szövege szerint Melkhisédek itokzatos égi lény, aki szabadító és egyben megváltó. A végidők harcában jelenik majd meg, és Beliál a gonosz hatalma felett győzedelmeskedik. A magyarázók szerint Mihály arkangyallal azonos, akinek neve héberül egy kérdés: Mi-ka-Él, vagyis: Ki olyan, mint Isten? A tekercs szövege nagyon sok hasonlóságot mutat a Zsidókhoz írt levéllel. Minden bizonnyal az sem véletlen, hogy az Újszövetségben nem is fordul elő máshol Melkishédek neve, csak a Zsidókhoz írt levélben. Bárki is írta a levelet, megérthetjük, hogy olyan nyelvet használt, amit a korabeli zsidóság értett. Csak ők tudták, hogy ki is Melkhisédek.

A 11QMelch nevű qumráni tekercs bemutatja, hogy Jézus kora előtt 200 évvel mit és hogyan hittek a Messiásról. Ha igazuk volt az esszénusoknak, akkor Ábrahámnak maga Isten fia jelent meg, aki az Ószövetségben másutt Mihály arkangyali tisztben is megjelenik.


 
érdekességek Melkishédek Jeruzsálem Zsidó 11QMelch Mihály Biblia
Bibliai érdekességek

Hogyan képzelte el a világot a bibliai kor embere?

2017. Január 31.

A Biblia nem természettudományos kézikönyv, ezért az ókori világkép tudományos leírását hiába keressük benne. Viszont mivel nem elvont tanításokat, hanem az ember életében, sorsában megjelenő ...

Özönvíz legendák
2017. Január 10.
Nyelvtörők a Bibliában
2017. Január 06.
Az agyag
2017. Január 20.

Keresés a cikkekben