Hogyan lett Krisztus a jóság? Érdekességek a BibliábólBibliai érdekességek, Szerző: Kormos Erik - 2016. December 19. 1547

Hogyan lett Krisztus a jóság?

Bizonyára nekünk, adventistáknak természetes, hogy Krisztus a jóság megtestesítője. Ditrich Bonhoeffer, híres német teológus így fogalmazta meg ezt: „Jézus, Isten arca, amit a világ felé fordít.”

Eedetileg hogyan lett hitvallássá az 1Pét 2,3-ban található kifejezés: „…jóságos az Úr”.

Minden nyelvben vannak érdekes szójátékok. Egy-egy régi vidéki sírfeliratot olvasva rábukkanunk arra, hogyan játszottak eleink a szavakkal. Egyéni gyűjteményemből őrzök egyet, a Hajdúság valamely temetőjéből: „Itt nyugszik Kala, kit a halál kala-pácsa le kala-pácsola vala.”

Az őskeresztény szójátékokkal megpróbálták egyszerűen kifejezni hitüket. Akkor nem igen fogalmazhattak meg hivatalos hitvallást. Véletlenszerűen születtek az első bizonyságtételek.

Az 1Pét 2,3-ban található rövid hitvallást a mai bibliafordítások a már idézett módon adnak vissza. Eredetileg így hangzott: „krésztosz hó kűriosz”. A krésztosz szó jelent kívánatosat, jót, édeset. Némely magyar fordítás így fejezi ki: „…édes az Úr”.

Ha az eredeti kifejezést megtekintjük: „krésztosz hó kűriosz”, abban csupán egyetlen betű tér el attól, ha így írjuk; Krisztosz hó kűriosz. Eebben az esetben azt jelenti: Krisztus az Úr.

Könnyen elképzelhetünk egy rövid párbeszédet az I. sz.-ból. Az atyafiak megkérdezték egymást: Hiszed-e, hogy Krisztus az Úr?

A válasz így hangzott: Krisztus/Jóságos az Úr. Egyetlen betű eltérés a kiejtésben (amit észre sem lehetett venni) egyszerre jelenthette hitvallásuk szerint azt, hogy Krisztus az Úr és azt is, hogy maga a megtestesült és megtapasztalt jóság!

Törekedjünk mi is ilyen egyszerű, állhatatos hitvallásra. kevés szóval mondjunk sokat, mert az az igazi érték!


 
biblia érdekesség krisztus jóság történet szójáték
Bibliai érdekességek

Hányan voltak a napkeleti bölcsek?

2016. December 26.

Az ókortól napjainkig foglalkoztatta a kutató emberek fantáziáját a napkeleti bölcsek története, meg a titokzatos betlehemi csillag. Apokrif evangéliumok, középkori legendák tanúsítják ezt...

Az agyag
2017. Január 20.
Nyelvtörők a Bibliában
2017. Január 06.
Sibbolet
2017. Január 17.

Keresés a cikkekben