Miért ajánlott Pál apostol bort Timóteusnak? Érdekességek a BibliábólBibliai érdekességek, Szerző: Kormos Erik - 2016. December 20. 1342

Miért ajánlott Pál apostol bort Timóteusnak?

„Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral…”(1Tim 5,23).

A qumráni esszénusok 1QS 2,17–21 jelű tekercstöredéke beszámol arról, hogy Jézus előtt mintegy 200 évvel kétféle bort használtak, jajint és tirost. A gyülekezet tagjai nem fogyaszthatták a jajint, vagyis az erjedt változatot, csak a tirost, a mustot, amit értékesebbnek tartottak, „mert az még nem romlott meg”, szemben a borral.

A zsidó rabbik Jézus korában kifejtették, ha valaki megfogadja, hogy tartózkodik a bortól, az külön nem vonatkozik a mustra, de fordítva is igaz, ha valaki a mustra tesz fogadalmat, nyugodtan ihat bort, mert a kettő teljesen elkülönült az ő kultúrájukban.

Az újszövetségi görög nyelvben viszont ezek a kifejezések nem fordulnak elő, így az írók „új borról” vagy „ó borról”, „jó borról” vagy „rossz borról” beszélnek.

Az ókori görögök idejében a víz hiánya miatt nagy kincset jelentett a tiszta szőlő lé. Seneca feljegyzi Róma erkölcsi romlását kifejezve, hogy „még a víznek is változó ára van”. Ifjabb Plinius az egyik írásában arról panaszkodik, hogy „pazarolják a drága édes bort”, ahelyett, hogy a másikat szolgálnák fel. Seneca és Plinius idejében nem volt ritka, hogy a vizet felolvasztott jégből nyerték, amit a libanoni hegyekből szállítottak Rómába, így ez tovább növelte a víz értékét, aminek ára így a tiszta musttal vetekedett. Időnként a víz, máskor pedig a must volt drágább és nehezebben beszerezhető.

Összegezve tehát: Értékében a víz volt a legdrágább, majd a sokkal értéktelenebb ital, a bor következett. Szinte gyógyszerként értékesítették az édes bort, a mustot. Ezért ajánlja Pál ezt Timóteusnak. Semmiképpen sem valószínű, hogy a teljesen értéktelen és könnyen beszerezhető erjedt bort ajánlotta volna, ami soha nem volt vetélytársa a víznek abban az időben.


 
bor alkohol érdekesség biblia pál Timóteus
Bibliai érdekességek

Magyar népi hangszer a Bibliában

2016. December 28.

Nyelvi értékünk, a Vizsolyi Biblia 1590-ben született meg 800 példányban, valamivel több mint 2000 oldalon. Annak ellenére, hogy Károli Gáspár és munkacsoportja az akkor rendelkezésre álló görög ...

Mikor született Jézus?
2016. December 24.
Özönvíz legendák
2017. Január 10.
Nyelvtörők a Bibliában
2017. Január 06.

Keresés a cikkekben