Tartsd meg a parancsolatokat! Érdekességek a BibliábólBibliai érdekességek, Szerző: Kormos Erik - 2016. December 15. 1704

Tartsd meg a parancsolatokat!

1901-ben W. L. Nash az egyiptomi piacon mintegy háromtenyérnyi nagyságú papirusz darabkára bukkant. A Tízparancsolat részeit tartalmazzák, és a vele párhuzamos 5Móz 6,1–5 verseket, ami buzdítás a törvény megtartására. Jogos a kérdés, hogy mit jelenthetett Mózes kora után közvetlenül a parancsolatok megtartása? A válaszadásban könnyítést jelent részben a Nash papirusz, részben az 5Móz 6,1-ben található egyik kifejezés:

„Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és a végzések…”Nem csupán parancsolat megtartásról van tehát szó. E három kifejezés közül legérdekesebb éppen a parancsolat szó.

Eredeti nyelvben ez a „micváh”, amit „meg kell tartani” a rendelések és a végzések mellett. Ha azonban 2Móz 12,15-öt is elolvassuk: „Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret…”,abban ugyanez a szó fordul elő (héberül), egy másik nyelvtani alakban, de eredetileg ugyanabból a szóból eredeztetve: „mácót”. A zsidó embert a parancsolat megtartása emlékeztette a páskára, de a páska megünneplésére biztatás is emlékeztette a parancsolatok „megszívlelésére”.

Hogyan lehet ezt kapcsolatba hozni a Nash papirusszal? Ez a rövid, II. századi szövegemlék egy liturgikus imádság része, ahol együtt említették a Tízparancsolatot és a felhívást arra: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet…”

            Vajon véletlen az, hogy Isten szeretete és a Tízparancsolat egy lapon volt említve utalással a szövetségre, ami Isten szabadítói hatalmára emlékeztet?

            Jézus új szövetséget ad, és ezt vérével bélyegzi meg, ami Isten szeretete. Mert a szövetség, a parancsolat és Isten szeretete egymástól elválaszthatatlan isteni végzések, amit Isten adott úgy az Ó-, mint az Újszövetségben.


 
tízparancsolat törvény isten egyiptopm szövetség végzések rendelések
Bibliai érdekességek

Miért ajánlott Pál apostol bort Timóteusnak?

2016. December 20.

A qumráni esszénusok 1QS 2,17–21 jelű tekercstöredéke beszámol arról, hogy Jézus előtt mintegy 200 évvel kétféle bort használtak, jajint és tirost.

Özönvíz legendák
2017. Január 10.
Mikor született Jézus?
2016. December 24.
Nyelvtörők a Bibliában
2017. Január 06.

Keresés a cikkekben