Élet a Szentlélek ereje általTanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016. December 23. 3339

Élet a Szentlélek ereje által

A keresztények számára az egyik nagy erőpróba, amellyel szembe kell nézniük, nem is annyira a hitük, mint inkább az, hogy hogyan is élnek. Fontosak a hitelvek, mert az, amit hiszünk, formálja az életfelfogásunkat, és arra sarkall, hogy változtassunk az életstílusunkon. A helyesen értelmezett bibliai igazságok a Szentlélek hatalma által megváltoztatják az életünket. Ha viszont a hitünk alig-alig van hatással az életvitelünkre, akkor félreértelmeztük a rendeltetését. Ebben a tanulmányban azt fogjuk megvizsgálni, hogy a Szentlélek hogyan tesz képessé minket istenfélő életet élni azáltal, hogy naponkénti életünket az általunk vallott igazságokhoz szabjuk.

 

1) Hasonlítsd össze Ézs 42:1–4 és Mt 12:18–21 verseit! Írd le a saját szavaiddal, milyen hatással volt a Szentlélek Jézus életére és szolgálatára! Jézus a Szentlélektől fogantatott (Lk 1:35), a Lélektől indíttatva szolgált (Lk 4:14), és a Lélek ereje által szállt szembe Sátán kísértéseivel (Mt 4:1). Jézus a Lélekkel betöltekezett életet élt, és minket is arra hív, hogy éljünk hasonlóképpen.

 

2) Milyen hatással van a Szentlélek a mi naponkénti életünkre? Olvasd el Róm 8:11–14-et! Ezeknek a bibliaverseknek az alapos olvasása feltárja, hogy a Szentlélek három különösen gyakorlatias dolgot visz véghez minden hívőért. Először is, a Lélek lelki élettel (11. vers) ajándékoz meg minket. Másodszor, a Szentlélek képessé tesz minket arra, hogy győzedelmeskedjünk a test hajlamai és kívánságai felett (13. vers). Harmadszor, a Szentlélek elvezet minket annak valóságára, hogy jóllehet még ebben a világban élünk, mi már Isten gyermekei vagyunk (14. vers).

 

3) Olvasd el Ef 3:14–21 verseit! Mi volt Pál apostol leghőbb vágya az Efézusban élő hívőkre vonatkozóan? Ő hogy látta, a Szentlélek milyen szerepet játszott az életükben?

 

4) Olvasd el Gal 3:1–5 verseit! Mi nyugtalanította az apostolt a galáciabeli gyülekezettel kapcsolatban? Milyen tragikus hibát követett el néhány galáciabeli keresztény? Hogyan alkalmazhatjuk Pál tanácsát a saját életünkre nézve? Nyilvánvalóan néhány galáciabeli keresztény inkább a saját erejéből próbált meg keresztény életet élni és nem a Szentlélek ereje által. Mindenféle próbálkozás, ami arra irányul, hogy a saját erőnkből szálljunk szembe a gonosz kísértéseivel, mind halálra van ítélve. Azonban ha a Szentlélek ereje által szállunk harcba a gonosszal, a győzelem garantált.

 

5) Mit mondanak nekünk a Biblia következő írói a Szentlélek szolgálatáról, amelyet minden egyes hívő életében véghez visz? Olvasd el Jak 4:5; 1Pt 3:18 és 1Jn 3:24 versét!

 

6) Mit mondott Jézus a Szentlélek egyik feladatáról? Olvasd el Jn 14:17 és 16:13 versét! A Szentlélek segítségünkre van, hogy megértsük a Jézusról szóló igazságot és az Ő Igéjét. A Lélek vezet minket a Biblia és a benne foglalt igazságok megértésében. A Lélek munkálkodik bennünk, hogy ezekkel az örök igazságokkal összhangban tudjunk élni. Istennek hála, hogy az Ő Lelke nem csupán elvezet minket minden igazságra, hanem meg is erősít minket, hogy azokat alkalmazni is tudjuk a saját életünkben. A szívünk örvendezhet, mert az, aki kinyilatkoztatja az igazságot, meg is változtatja az életünket az általa kinyilatkoztatott igazság révén, ezáltal bemutathatjuk az Ő szeretetét a barátaink és a szomszédaink előtt. Egy dolog ismerni az igazságot, és egészen más dolog hagyni, hogy a Szentlélek átformálja a szívünket és az életünket az Ő bennünk lakozó hatalma által. Hívd be a Szentlelket az életedbe még ma! Kérd, hogy erősítsen meg, hogy megélhesd az igazságot, amiben hiszel!


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley szentlélek élet keresztény élet

A szerzőről

Mark Finley

Mark A. Finley (Norwich, Connecticut, 1945 –) amerikai adventista lelkész, műsorvezető. Az "It Is Written" (Meg van írva) csatorna műsorvezetője, igazgatója volt (1991–2004), amellyel körülutazta a világot, mint adventista televíziós evangelizátor. Ő volt az első adventista lelkész, a műholdas evangelizációs sorozatokat készített.

2016. November 25.Újítsd meg hitedet!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Hol van Isten, amikor minket fájdalom ér?Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Már 2000 éve, hogy elhangzott, de még mindig számíthatsz rá!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Vágyakozás az örökkévalóság utánTanuljunk együtt…
2016. December 01.Végidei tanulságok SzárdiszbólTanuljunk együtt…
2016. December 01.Hogyan növekszik a hit?Tanuljunk együtt…
2016. December 04.A megalkuvás veszélyes buktatóiTanuljunk együtt…
2016. December 09.Amikor a remény szertefoszlikTanuljunk együtt…
2016. December 16.Jézus megígért ajándékaTanuljunk együtt…
2016. December 23.Élet a Szentlélek ereje általTanuljunk együtt…
2017. Január 02.Soha ne add fel!Tanuljunk együtt…
2017. Február 03.A világ leglenyűgözőbb könyveTanuljunk együtt…

Tanuljunk együtt…

Jézus a politikai hatalom előtt

2019. Április 19.

Jézus Krisztus haláláról a Biblián kívül más történelmi források is beszámolnak. A római történet író Tacitus Néró uralkodása alatti Róma városának tuzvésze kapcsán a keresztényekről a következőket...

Hogyan növekszik a hit?
2016. December 01.
A bibliai bíbor
2017. Február 09.
A kereszténység
2019. Január 25.
Egyedül Jézus!
2018. Október 02.

Keresés a cikkekben