Jézus megígért ajándékaTanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016. December 16. 1524

Jézus megígért ajándéka

A Szentlélek ajándékáról szóló ígéret Jézus legbecsesebb ígéreteinek egyike, ami tulajdonképpen az Ő jelenlétének ajándéka, hogy bátorítson, erősítsen, új életre keltsen és felhatalmazzon minden hívőt. Ezt az értékes ajándékot gyakran félreértik, és túl sok keresztény meglehetősen titokzatosnak tartja. Ebben a bibliatanulmányunkban a Szentlélek természetét, működését és szolgálatát fogjuk megvizsgálni.

 

1) Milyen kijelentést tett Jézus távozásával kapcsolatban a tanítványainak? Olvasd el Jn 16:7 versét, és gondolkozz el Jézus kijelentésének jelentőségén! Jézus tanítványai bizonyára megdöbbentek, amikor Jézus elmondta nekik, hogy hamarosan elhagyja őket. De valószínűleg még inkább meghökkentek, amikor Jézus azt állította, hogy távozása az ő javukat fogja szolgálni. Szerinted mit akart mondani ezzel a kijelentéssel? Az egyik lehetséges válasz: A tanítványok hamarosan szétszélednek, hogy bizonyságot tegyenek az Ő szeretetéről falvakban, városokban és szerte a mediterrán világ országaiban. Amíg testben velük volt, egyszerre csupán egyetlen helyen lehetett jelen. De Szentlelkének jelenléte által mindegyikőjükkel ott lehet a különféle helyszíneken.

 

2) A Szentlélek isteni befolyás vagy az Istenség egyik tagja? Hasonlítsd össze a következő bibliaszövegeket: Mt 28:19; 2Kor 13:14; Ef 2:18! Figyeld meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti kapcsolatot: mindhármukról úgy írnak, mint az Istenség tagjairól, örökkévalók és egyidejűleg létezők.

 

3) Hogyan ír a Biblia a Szentlélek mint isteni személy szerepéről? Olvasd el 1Móz 6:3; Jn 16:8, 12–14; Ef 4:30; 1Thessz 5:19-et! Sorold fel azokat a kifejezéseket, szavakat, amelyek a Szentlélek személyiségét mutatják be! A Szentírás szerint a Szentlélek törekszik, meggyőz, tanít, irányít és vezet. Meg lehet szomorítani és el lehet nyomni. Egy befolyásnak nem lehetnek ilyen jellemvonásai. Ellen White találóan fogalmaz, amikor ezt írja: „A gonoszság az évszázadok folyamán megsokasodott, melynek egyedül a Szentlélek, az Istenség harmadik személyének hatalmas ereje által lehet ellenállni és megfékezni, aki nem valamiféle átalakított energiával lép színre, hanem az isteni hatalom teljességében.”*

 

4) Milyen szavakkal mutatja be Jézus a Szentlelket, az Istenség harmadik személyét? Vesd össze Jn 14:16–17 és Jn 16:7 verseit! Jézus úgy utal a Szentlélekre, mint segítőnkre vagy vigasztalónkra. Ezek a szavak a görög paraklete szóból származnak, ami azt jelenti, hogy „valaki, aki mellette megy”. A Szentlélek Krisztus személyes jelenléte, aki ott megy minden egyes hívő mellett, hogy gondot viseljen legégetőbb szükségleteinkről. Ez valójában egy jogi kifejezés. A római jogrendszerben ugyanis a paraklete egy olyan kijelölt személy volt, akinek az volt a feladata, hogy kielégítse a bírósági eljárás alatt lévő ember fizikai, szellemi, érzelmi és jogi szükségleteit. A paraklete felelőssége volt, hogy az egyén pártfogója és szószólója legyen, aki az ő pártján áll és képviseli őt.

 

5) Olvasd el Jn 16:18-at! Midőn tanítványainak a Szentlélek szolgálatát fejtegette, hogyan bátorította Jézus híveit annak valóságával, hogy jóllehet elmegy, mégis velük lesz?

 

6) A Szentlélek melyik másik szerepét nyilatkoztatta még ki Jézus, és milyen különleges ajándékot hoz? Olvasd el Jn 14:25–27 és 16:12–13 versét! A Szentlélek szolgálatai közül az egyik, hogy örökkévaló igazságokra tanítja a hívőket, mégpedig úgy, hogy Isten Igéjének tanulmányozása közben megérteti velünk a mennyei igazságokat. A Szentlélek békét ad nekünk ebben a nyugtalan világban, és szívünket is lecsendesíti, mert biztosít minket arról, hogy Isten ezt a világot és a mi életünket is irányítása alatt tartja.

 

7) Hogyan telhetünk be Szentlélekkel, hogyan fogadhatjuk naponta az életünkbe az Istenség harmadik személyét? Olvasd el Jn 14:13–16 és Lk 11:13 versét! Mennyei Atyánk vágyik arra, hogy nekünk adhassa Lelkének ajándékát. Szeretné, ha a Szentlélek megújító, megelevenítő befolyása áthatná az életünket. Ha megnyitjuk szívünket Krisztusnak, és mindenben tetszésére szeretnénk lenni, hittel kérve az Ő Lelkének ajándékát, akkor életünket betölti az Ő túláradó bőségének, békéjének és hatalmának érzése. Kérjük hát!

*  Ellen G. White: Testimonies to Ministers. (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1923),  392. o.


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley szentlélek ajándék

A szerzőről

Mark Finley

Mark A. Finley (Norwich, Connecticut, 1945 –) amerikai adventista lelkész, műsorvezető. Az "It Is Written" (Meg van írva) csatorna műsorvezetője, igazgatója volt (1991–2004), amellyel körülutazta a világot, mint adventista televíziós evangelizátor. Ő volt az első adventista lelkész, a műholdas evangelizációs sorozatokat készített.

2016. November 25.Újítsd meg hitedet!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Hol van Isten, amikor minket fájdalom ér?Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Már 2000 éve, hogy elhangzott, de még mindig számíthatsz rá!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Vágyakozás az örökkévalóság utánTanuljunk együtt…
2016. December 01.Végidei tanulságok SzárdiszbólTanuljunk együtt…
2016. December 01.Hogyan növekszik a hit?Tanuljunk együtt…
2016. December 04.A megalkuvás veszélyes buktatóiTanuljunk együtt…
2016. December 09.Amikor a remény szertefoszlikTanuljunk együtt…
2016. December 16.Jézus megígért ajándékaTanuljunk együtt…
2016. December 23.Élet a Szentlélek ereje általTanuljunk együtt…
2017. Január 02.Soha ne add fel!Tanuljunk együtt…
2017. Február 03.A világ leglenyűgözőbb könyveTanuljunk együtt…

Tanuljunk együtt…

Ne add fel!

2017. Február 20.

Előző lakhelyünkön esett meg a következő velem. Jó keresztényként igyekeztem a szomszédaimmal barátságos kapcsolatot kialakítani. Akik hasonlóan éreznek, hasonló tapasztalatokkal szolgálhatnak...

Ádám és Éva almája
2017. Április 22.
Bizalom, ha szenvedünk
2018. Augusztus 14.
Bizonytalan üdvösség?
2018. Május 29.
Odaadás
2018. Október 23.
A győzelem kulcsa
2018. Március 25.

Keresés a cikkekben