A megalkuvás veszélyes buktatóiTanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016. December 04. 2606

A megalkuvás veszélyes buktatói

Képzeletbeli utazásunk alkalmával a Jelenések könyvének hét gyülekezetébe látogatunk el. Miközben megvizsgáljuk ezeknek a gyülekezeteknek a lelkiállapotát, olyan alapelveket tárunk fel, amelyek a mi életünkre is érvényesek. Jóllehet a hét gyülekezetnek szóló üzenetek az első századtól kezdve egészen a vég idejéig felölelik a kereszténység teljes történetét, a gyülekezeteknek adott minden egyes üzenet életet átformáló tanulságokat tartalmaz a keresztény hívők minden nemzedéke számára. Ebben a tanulmányunkban a pergámumi gyülekezetet helyezzük górcső alá. A „pergamos” szó azt jelenti, hogy felmagasztalt, megdicsőített. Pergámum egy ideig a Római Birodalom tartományi fővárosa volt. A római isteneknek emeltek ott templomokat. A várost a gazdagság, az élvezetek szeretete, tanult lakosai és művelt elitje jellemezte.

Ebben a városban volt a kor második legjelentősebb könyvtára, a leghíresebb az alexandriai könyvtár volt Egyiptomban. A pergámumi kicsiny keresztény gyülekezetnek nyilvánvalóan meg kellett küzdenie a hitetlen, anyagias befolyással járó megalkuvással. A tanítványok halálát és az első századokban folytatott keresztényüldözést követően Sátán megváltoztatta stratégiáját. A negyedik és az ötödik században egyesült a római állam és a római egyház. Sok bibliatudós az egyház történelmének Pergámumi korszakaként azonosítja ezt az időszakot. Az egyházat kompromisszumok árasztották el. Vizsgáljunk meg közülük néhányat, és fedezzük fel, hogyan állhatunk ki Jézus és az Ő igazsága mellett, amikor kompromisszummal kerülünk szembe!

 

1)  Mi volt annak a Lénynek a kezében, aki a pergámumi gyülekezetnek szóló üzenetet adta az angyalnak? Mit jelképez a kétélű kard? Olvasd el Jel 2:12-t és Zsid 4:12-t! A kompromisszumokban elmerülő és az őt körülvevő kultúrák által alakított pergámumi gyülekezetnek minden bizonnyal szüksége volt Isten Igéjének helyreigazító befolyására. Az Ige kétélű kardként hatol át szívünkön. Még ma is beszél hozzánk, saját balga útjainkról a mennyei igazság bástyáira vezet.

 

2)  Voltak Istennek hűséges követői Pergámumban, akik nem tagadták meg az Ő nevét? Olvasd el Jel 2:13-at!

Az a tény, miszerint Pergámumban voltak olyanok, akik nem tagad­ták meg a Jézus hitét, a következő erőteljes igazságot bizonyítja: Krisztus hatalma által te és én hűségesek maradhatunk Őhozzá, bármilyen körülmények között találjuk is magunkat. Az Isten iránti

hűség nem a körülményeinken alapszik, hanem a belé vetett hűségünkön.

 

3)  Figyeld meg a Jel 2:14–15 verseiben feljegyzett két hamis tantételt!

Bálám hamis próféta volt, aki Isten parancsa ellenére tévútra vezette Izraelt a pogány Bálák királlyal való egyesítés által. A Bálám-Bálák szövetség egy bűnös, istentelen egységet jelképez, amely Isten né­pének lelkileg a kárára volt. A nikolaiták nyilvánvalóan bevezették azt a hamis tanítást, amely lelkileg megengedte nekik, hogy semmibe vegyék Isten törvényét és megtagadják az úgynevezett engedelmességi korlátozásokat. A kegyelem nem engedetlenségre vezet, hanem az Isten akarata iránti még teljesebb engedelmességre.

 

4)  Mit tanít János apostol az általa írt evangéliumban és a Jelenések könyvében az engedelmesség szükségességéről? Olvasd el Jn 14:15 és Jel 14:12; 12:17 versét és a hasonló igehelyeket!

 

5)  A hét gyülekezetnek adott mindegyik üzenet ugyanazt a refrént tartalmazza. Mi az? Olvasd el Jel 2:17 első részét! A hét gyülekezetnek adott mindegyik üzenet tartalmaz egy, a győztesnek szóló ígéretet. Az angyal biztosítja a hívőket arról, hogy

bármilyen körülmények között találják is magukat, a győzelem lehetséges.

 

6)  Olvasd el Jel 2:17 versét! Sorold fel az összes ígéretet, amit az angyal a győzteseknek ad, és gondolkodj el minden egyes ígéret jelentőségén! Az elrejtett manna Jézust jelképezi, az Élet Kenyerét. Ő kielégíti szívünk legmélyebb vágyait, és táplálja benső lelki életünk rejtett éhségét. A fehér kövecske a bűn rabságából való felmentést, illetve szabadságot jelképezi. Az új név pedig egy olyan Istennel kialakított bensőséges kapcsolatot jelent, amelyet egyedül a hívő és Krisztus ismer.

 

7)  A pergámumi gyülekezetnek adott üzenet tanulmányozása kapcsán milyen tanulságok szólították meg a szívedet? A bűnnel kompromisszumra lépni hihetetlenül veszélyes. A pergá­mumi gyülekezetben volt néhány hívő, akik kompromisszumot kötöttek, és elveszítették a lelküket. Mások hűségesek maradtak Krisztushoz, és győztek. Az eltelt évszázadok Urunk felhívását visszhangozzák, hogy körülményeink dacára is legyünk hűségesek Őhozzá, hisz Isten kegyelme még mindig „elégséges” számunkra.


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley megalkuvás veszély

A szerzőről

Mark Finley

Mark A. Finley (Norwich, Connecticut, 1945 –) amerikai adventista lelkész, műsorvezető. Az "It Is Written" (Meg van írva) csatorna műsorvezetője, igazgatója volt (1991–2004), amellyel körülutazta a világot, mint adventista televíziós evangelizátor. Ő volt az első adventista lelkész, a műholdas evangelizációs sorozatokat készített.

2016. November 25.Újítsd meg hitedet!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Hol van Isten, amikor minket fájdalom ér?Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Már 2000 éve, hogy elhangzott, de még mindig számíthatsz rá!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Vágyakozás az örökkévalóság utánTanuljunk együtt…
2016. December 01.Végidei tanulságok SzárdiszbólTanuljunk együtt…
2016. December 01.Hogyan növekszik a hit?Tanuljunk együtt…
2016. December 04.A megalkuvás veszélyes buktatóiTanuljunk együtt…
2016. December 09.Amikor a remény szertefoszlikTanuljunk együtt…
2016. December 16.Jézus megígért ajándékaTanuljunk együtt…
2016. December 23.Élet a Szentlélek ereje általTanuljunk együtt…
2017. Január 02.Soha ne add fel!Tanuljunk együtt…
2017. Február 03.A világ leglenyűgözőbb könyveTanuljunk együtt…

Tanuljunk együtt…

Manna, a mennyei gabona

2019. Március 06.

A Biblia feljegyzéseiből tudjuk, hogy volt egy rövid időszak a történelemben, amikor Izrael népe mennyei gabonát kapott Istentől. Még alig hagyták el a Vörös-tengert, ahol megszabadultak...

Soha ne add fel!
2017. Január 02.
A bibliai bíbor
2017. Február 09.
Bűnvallomás
2018. Február 02.
A nyolc hegy
2018. Augusztus 21.
A kereszténység
2019. Január 25.
A templomi zenekar
2017. Február 07.

Keresés a cikkekben