Hogyan növekszik a hit?Tanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016. December 01. 3305

Hogyan növekszik a hit?

Nemrégiben vezettem egy hétvégi előadás-sorozatot főiskolás diákok részére a Szentlélekről és a megújulásról. Az egyik előadás után egy diák a következő kérdést tette fel: „Finley testvér, hogyan lehet több hitem? A hitem időnként gyengének bizonyul. Szeretném, ha több hitem lenne, de nem igazán tudom, hogyan tehetnék szert többre.” A diák kérdése nem volt újdonság számomra. Az évek során rendszeresen hallottam már. Ebben a tanulmányban azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan lehet növekvő, vibráló, eleven hitünk.

 

1) Mit mond Jézus a hitről a végidővel kapcsolatban? Hogy megtaláld rá a választ, olvasd el Lk 18:8-at! Nyilvánvaló, hogy a valódi hitből kevés lesz Jézus visszajövetelekor. Egy csomó dolog felülmúlhatja a hitet, de ebben a szakaszban Jézus emlékeztet minket erre a nagyon fontos kérdésre, a hiteles, biblikus hit szükségességére.

 

2) Milyen is a biblikus hit? Hogyan definiálja a Biblia? A választ Zsid 11:1-ben találod. A hit keresztény életünk alapja. Biztosíték arra, hogy Isten szeret minket, és csakis jót kíván nekünk. A hit fenntartás nélkül hisz Isten ígéreteiben. A hit egy olyan kapcsolat Istennel – aki a mi jól ismert jó barátunk –, amely vezet minket, bármit is kérjen tőlünk.

 

3) Milyen szót használhatunk még a hitre? Hogyan olvasható Péld 3:5–6-ban? Hogyan segít ez a szakasz megérteni, hogy mi a hit? Ellen White a következőképpen definiálja a hitet: „A hit bizalom Istenben – hit abban, hogy Ő szeret minket, és Ő tudja a legjobban, hogy mi az, ami a javunkra van. Ez pedig arra késztet, hogy a sajátunk helyett az Ő útját válasszuk. Tudatlanságunk helyébe elfogadja az Ő bölcsességét, gyengeségünk helyébe az Ő erejét, és bűneink helyébe az Ő igazságát. Életünk, mi magunk is már Istené vagyunk; a hit elismeri az Ő tulajdonjogát, és elfogadja az ebből eredő áldásokat.”*

 

4) Ki minden hit forrása? Milyen összefüggés van a mögött, amikor úgy érezzük, hogy alig vagy éppen semennyi hitünk sincs? Olvasd el Róm 12:3-at! A hit ajándék, amit Isten ad minden hívőnek. Nem egy érzelgős érzelmi állapot vagy valamifajta humanista, pozitív beállítottságú gondolkodás. Amikor tudatosan elhatározzuk, hogy alárendeljük az életünket Krisztusnak, és az Ő Szentlelke által Krisztus gyermekeivé válunk, Ő megajándékoz minket a hit ajándékával. És mihelyt a nekünk ajándékozott hitet használni kezdjük, az növekedésnek indul.

 

5) Ha a hit Isten ajándéka számunkra, akkor hogyan tudjuk a hitünket növelni? Olvasd el Róm 10:17-et és 2Kor 1:18–20-at! Ha imádságos szívvel olvassuk Isten Szavát, akkor a Szentlélek erősebb hitet fejleszt bennünk. Ha úgy fogadjuk Isten ígéreteit, mint az Ő örök „IGEN”-jeit, akkor hitünk növekedni fog.

6) A bibliaolvasás mindig a javunkra van? Milyen meglepő igazságról olvashatunk Zsid 4:2-ben? Ha szimplán csak úgy olvasgatjuk a Bibliát, az nem fogja növelni a hitünket. Lehet Bibliát olvasni nemtörődöm, közönyös módon is. De ha hívő szívvel, Isten ígéreteit a sajátunkénak igényelve olvassuk a Szentírást, a hitünk növekedni fog.

 

7) Gondolkozzunk el a vérfolyásos asszony történetén, akit Jézus meggyógyított Lk 8:43–38 versei szerint! Az asszony tapasztalata mit mond nekünk a hitről? A hit növekedésével kapcsolatosan legalább két létfontosságú igazságot tartalmaz ez a történet. Először is, az asszony hitt abban, hogy Krisztus tud, és a segítségére is lesz kétségbeejtő helyzetén. Nem önmagában hitt, és nem is a hitében, hanem Jézusban. A bibliai hitnek mindig van fókuszpontja, ez a fókuszpont pedig Jézus. Másodszor, amint ez az asszony gyakorolta az ő hitét, az növekedett. Ha egy növekvő, élő hitre vágysz, akkor Isten gyermekeként ismerd el, hogy Jézus már megajándékozott téged a hit ajándékával. Higgy az Ő Szavában; töltsd meg elmédet az Ő ígéreteivel, és gyakorold a kapott hitet! Aztán figyeld, ahogy a hited növekszik!

 

* Ellen G. White: Education. (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1903), 253. o.


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley

A szerzőről

Mark Finley

Mark A. Finley (Norwich, Connecticut, 1945 –) amerikai adventista lelkész, műsorvezető. Az "It Is Written" (Meg van írva) csatorna műsorvezetője, igazgatója volt (1991–2004), amellyel körülutazta a világot, mint adventista televíziós evangelizátor. Ő volt az első adventista lelkész, a műholdas evangelizációs sorozatokat készített.

2016. November 25.Újítsd meg hitedet!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Hol van Isten, amikor minket fájdalom ér?Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Már 2000 éve, hogy elhangzott, de még mindig számíthatsz rá!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Vágyakozás az örökkévalóság utánTanuljunk együtt…
2016. December 01.Végidei tanulságok SzárdiszbólTanuljunk együtt…
2016. December 01.Hogyan növekszik a hit?Tanuljunk együtt…
2016. December 04.A megalkuvás veszélyes buktatóiTanuljunk együtt…
2016. December 09.Amikor a remény szertefoszlikTanuljunk együtt…
2016. December 16.Jézus megígért ajándékaTanuljunk együtt…
2016. December 23.Élet a Szentlélek ereje általTanuljunk együtt…
2017. Január 02.Soha ne add fel!Tanuljunk együtt…
2017. Február 03.A világ leglenyűgözőbb könyveTanuljunk együtt…

Tanuljunk együtt…

Jézus megígért ajándéka

2016. December 16.

A Szentlélek ajándékáról szóló ígéret Jézus legbecsesebb ígéreteinek egyike, ami tulajdonképpen az Ő jelenlétének ajándéka, hogy bátorítson,erősítsen,új életre keltsen és felhatalmazzon minden hívőt.

Bizonytalan üdvösség?
2018. Május 29.
Ádám és Éva almája
2017. Április 22.
A Szentlélek munkája
2018. Február 27.

Keresés a cikkekben