Végidei tanulságok SzárdiszbólTanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016. December 01. 2363

Végidei tanulságok Szárdiszból

Szárdisz virágkorát élte a lüdiai Kroiszosz (elterjedt alakban: Krőzus) király uralkodása idején. Kroiszosz a hírek szerint az akkori világ leggazdagabb embere volt. A város gazdagságát jórészt a patakokban és folyóiban található értékes ásványi lelőhelyei adták. A Kis-Ázsiában vert első arany érméket valószínűleg Szárdiszban készítették. A városnak élénk forgalmú piaca, gazdagon díszített templomai, fényűző egészségügyi központja, impozáns otthonai és figyelemre méltó építészeti remekművei voltak. Abban az időben, amikor a Jelenések könyve íródott, egy maroknyi keresztény közösség élt Szárdiszban. A város anyagias szemlélete és gazdagsága közepette nem volt könnyű Krisztus elkötelezett követőjének lenni. A Szárdisznak szóló jánosi üzenet tanulságai sokatmondóak a Jézus visszajövetelét váró végidei nép számára.

 

1)  Olvasd el Jel 3:1-et! Hogyan mutatja be Urunk önmagát a szárdiszi gyülekezetnek szóló üzenet bevezetőjében? Miért használja az „isteni hét lélek” és a „hét csillag” szimbólumát? A hetes szám a Jelenések könyvében mindig a tökéletességet jelenti. Van hét gyülekezet, hét pecsét, hét trombita, hét csillag, hét angyal, és természetesen a hetedik napi szombatot is kinyilatkoztatja mint Isten pecsétjét. Ebben a szakaszban a hét csillag az angyaloknak a hét gyülekezetben végzett tökéletes szolgálatát szimbolizálja, a hét lélek pedig a Szentlélek tökéletes szolgálatát jelenti (Jel 1:20). A Szentlélek és az angyalok láthatatlan bizonyságtevők, akik hatással vannak a szívre, kinyilatkoztatják az igazságot, és visszaverik a gonosz erőket, hogy Isten népét elvezessék az igazságra. A jó és a rossz közötti küzdelemben meghozott választásaink és döntéseink tanúbizonyságai ők.

 

2)  Olvasd el újra Jel 3:1-et! Hogyan írja le a mennyei Orvos Szárdisz lelki nyomorúságát? Mi a betegsége? Figyeld meg a hasonlóságot a szárdiszi hívők lelkiállapota és az efézusi, valamint a laodíceai keresztények lelkiállapota között! A szárdiszi gyülekezeti tagok látszólagos keresztény életet éltek, ám valójában lelkileg holtak voltak. Az efézusiak elvesztették első szeretetüket, a laodíceaiak lelki élete pedig langymeleg volt, nélkülözte a Jézussal való élő, meghitt kapcsolatot. Mindegyik példában jelen van a lelkiségnek egy külső, felületes formája, amely nélkülözi a Jézussal való mélységes és megingathatatlan kapcsolatot. A különböző korok keresztényei mind szembesülnek ezzel a próbatétellel: igazinak és hitelesnek, valamint Jézus iránt tökéletesen elkötelezettnek lenni. Az istenfélelem külső megnyilvánulási formái könnyen helyettesíthetik az igaz, szívbéli vallásosságot.

 

3)  Olvasd el Jel 2:2–3 versét! Mi a menny orvossága arra a lelki bajra, amely megfertőzte a szárdiszi szenteket?

 

4)  Olvasd el a következő igeszakaszokat arról, hogy mit jelent vigyázni: Mt 24:42–44; 26:38–41; Mk 14:34–38; Lk 21:34–36! Saját szavaiddal hogyan magyaráznád el, hogy mit jelent vigyázni? Jézus gyakran használta a „vigyáz” kifejezést, amikor azt ecsetelte, mit jelent „őrködni”, „résen lenni”, hogy az ember megőrizze a Jézussal kialakított oly’ becses, személyes kapcsolatát, amit rendszeresen összekapcsolnak az imádság és az elmélkedés alkalmaival. A világ zaklatott tevékenységeinek hajszolása közepette Urunk arra emlékeztet minket, hogy lassítsunk le, és figyeljünk oda az Ő hangjára.

 

5)  Hasonlítsd össze Jézus Jel 3:2–3-ban és Mt 24:42–44-ben elhangzó tanácsát! Milyen hasonlóságokat látsz bennük? Milyen tanulságokkal szolgál Jel 3:3 azok számára, akik Urunk visszajövetelét várják?

 

6)  Miért olyan fontos Jel 3:3-ban a „megemlékezés”? Miről kellett megemlékeznie a gyülekezetnek?

 

7)  Olvasd el Jel 3:4-et! Volt bárki is Szárdiszban, aki hűséges maradt? Hogyan jellemzik őket? Hasonlítsd össze ezt a verset Jel 3:18-cal és Jel 19:7–9-cel! Mi a fehér ruha? Az a nyelvezet, amit a szárdiszi gyülekezetnek szóló üzenet használ, a „második eljövetel” nyelvezete, amely a különböző korszakok egyházaira egyformán érvényes. Ez egy ünnepélyes felhívás, ami a gazdagság, anyagiasság, hamis tanok és a hitehagyás közepette Isten iránti hűségre hív. De van egy másik fontos üzenet is ezekben a szakaszokban, mégpedig az, hogy fürödjünk meg Krisztus szeretetében, öltözzük fel az Ő jóságosságával teljes igazságosságát, és kegyelme által elnyerjük az üdvösséget. A „holt hit”, a szárdiszi keresztények többségének tapasztalata nem célravezető. Egyedül a Krisztusba vetett élő hit – amely tökéletes mértékben az Ő igazságosságára támaszkodik – fog megállni a végső, nagy válság idején.


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley

A szerzőről

Mark Finley

Mark A. Finley (Norwich, Connecticut, 1945 –) amerikai adventista lelkész, műsorvezető. Az "It Is Written" (Meg van írva) csatorna műsorvezetője, igazgatója volt (1991–2004), amellyel körülutazta a világot, mint adventista televíziós evangelizátor. Ő volt az első adventista lelkész, a műholdas evangelizációs sorozatokat készített.

2016. November 25.Újítsd meg hitedet!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Hol van Isten, amikor minket fájdalom ér?Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Már 2000 éve, hogy elhangzott, de még mindig számíthatsz rá!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Vágyakozás az örökkévalóság utánTanuljunk együtt…
2016. December 01.Végidei tanulságok SzárdiszbólTanuljunk együtt…
2016. December 01.Hogyan növekszik a hit?Tanuljunk együtt…
2016. December 04.A megalkuvás veszélyes buktatóiTanuljunk együtt…
2016. December 09.Amikor a remény szertefoszlikTanuljunk együtt…
2016. December 16.Jézus megígért ajándékaTanuljunk együtt…
2016. December 23.Élet a Szentlélek ereje általTanuljunk együtt…
2017. Január 02.Soha ne add fel!Tanuljunk együtt…
2017. Február 03.A világ leglenyűgözőbb könyveTanuljunk együtt…

Tanuljunk együtt…

Miért tűri Isten?

2017. November 10.

Gyakran megkérdezik az emberek a vallások képviselőit: Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely sújtja világunkat, benne a sok ártatlan embert és gyermeket?

Bűnvallomás
2018. Február 02.
A bibliai keresztség
2017. Január 07.

Keresés a cikkekben

Aktuális programok a közeledben