Már 2000 éve, hogy elhangzott, de még mindig számíthatsz rá!Tanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016. December 01. 1829

Már 2000 éve, hogy elhangzott, de még mindig számíthatsz rá!

Közvetlenül azelőtt, hogy Jézus felemelkedett az égbe, a következő biztató ígéretet adta tanítványainak: „És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn 14:3). De ez már 2000 évvel ezelőtt történt. Az ígéret pedig még mindig nem teljesedett be; Jézus még nem tért vissza. Évszázadokon át hűséges hívők siettették visszajövetelét. Némelyek még visszatérése idejének dátumait is meghatározták. És minden egyes ilyen alkalommal mélységesen csalódtak. Miért nem jött még el Jézus? Miért késlekedik az Ő visszajövetele? Vajon mire vár? Ebben a tanulmányunkban néhány kérdésre keressük meg a választ.

 

1) Mt 24:36 szerint egyedül ki ismeri Urunk visszatértének a pontos idejét? A menny nem jelentette ki Krisztus visszajövetelének a pontos időpontját. Tételezzük fel, hogy a tanítványoknak tudomásuk volt arról, miszerint Krisztus visszajövetele valamikor a jövőben, úgy 2000 év múlva lesz. Minden bizonnyal igen csalódottak lettek volna. Mivel nem tudjuk, hogy mikor tér vissza Jézus, ez arra késztet minket, hogy mindennap készen legyünk az Ő visszajövetelére.

 

2) Pál apostol szerint mi Isten szíve vágya 1Tim 2:3–4 alapján? Isten számára semmi sem fontosabb, mint azok üdvössége, akikért Jézus eljött, hogy megmentse őket. Arra vágyik, hogy minden ember Krisztus kereszten hozott áldozatát, és örökre megmentett legyen az Ő országa számára.

 

3) Olvasd el 2Pt 3:9–10-et! Hogyan tekintsünk Isten Jézus eljövetelével kapcsolatos ígéreteire? Talán meghiúsultak? Isten ígéretei nem hiúsulnak meg. Péter apostol egy létfontosságú megfejtést ad Urunk visszajövetelének késlekedésére vonatkozóan. Az egyik oka annak, hogy Jézus még nem jött el, az az, hogy „hosszan tűr…, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek” (9. vers). Isten vár és maga is szenved attól, hogy e világ bűne egyre nyilvánvalóbbá válik. Mindent, amit csak tud, megtesz, hogy minden embert, akit csak tud, megmentsen.

 

4) Olvasd el Mt 24:14-et és Jel 14:6-7-et! Az itt olvasottak szerint mi történik majd Jézus eljövetele előtt?

Amikor minden embernek megvolt már az az ésszerű lehetősége arra, hogy elfogadja Jézust és az Ő végidei üzenetét, és meghozza saját végső és visszavonhatatlan döntését Krisztus mellett vagy ellen, akkor Jézus eljön. Olvasd el Jel 22:10–12 verseit is!

 

5) Olvasd el Mk 4:26–29 és Jel 14:14–20 verseit! Milyen egyéb tényezők járulnak még hozzá Krisztus visszatérése késlekedéséhez? Az egész Újszövetségben az aratás fogalma Jézus második eljöveteléhez kapcsolódik. Jézus akkor tér vissza, amikor az aratnivaló teljesen megérett. Amikor a Szentlélek gyümölcsei megmutatkoznak Isten népe életében, amely nyilvánvalóan tükrözi Jézus szeretetre méltó jellemét egy várakozó világ és egy figyelő világegyetem előtt. Isten szeretetét az Ő egyháza fogja kinyilatkoztatni. Az élő Krisztus átalakító hatalmát és túláradó kegyelmét Krisztus népe tökéletes mértékben mutatja majd be az egész világegyetem előtt (lásd Ef 3:8–12). A gonosz önzése, kapzsisága és önteltsége is tökéletesen nyilvánvalóvá lesz majd az ő követői életében. Éles határvonalak húzódnak majd a szeretet és a gyűlölet, az énközpontú egoizmus és az önzetlen szolgálat között. Az egész világegyetem látni fogja majd, hogy Isten szeretetteljes és kedves módszere a legjobb.  

 

6) Olvasd el Tit 2:11–14-et! Hogyan befolyásolja ma Krisztus közeli visszatérésének reménysége az életünket?

 

7) Olvasd el 1Jn 3:1–3-at! Végső soron mit eredményez Isten oly kegyelmesen felkínált szeretete? Amikor egy jól megfontolt döntéssel elfogadjuk Jézust,  Isten fiaivá és leányaivá válunk. Kegyelme által megigazulunk és üdvözülünk. Szeretete megszentel és átalakít minket, ha naponta vele járunk. Éppen olyan lehetetlen, mint amilyennek látszik, hogy átformál minket az Ő hasonlatosságára, és képessé tesz arra, hogy kinyilatkoztassuk az Ő jellemét a világ előtt. A megváltás műve az elejétől a végéig Isten hihetetlen, életet átalakító kegyelmének csodája. 


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley

A szerzőről

Mark Finley

Mark A. Finley (Norwich, Connecticut, 1945 –) amerikai adventista lelkész, műsorvezető. Az "It Is Written" (Meg van írva) csatorna műsorvezetője, igazgatója volt (1991–2004), amellyel körülutazta a világot, mint adventista televíziós evangelizátor. Ő volt az első adventista lelkész, a műholdas evangelizációs sorozatokat készített.

2016. November 25.Újítsd meg hitedet!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Hol van Isten, amikor minket fájdalom ér?Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Már 2000 éve, hogy elhangzott, de még mindig számíthatsz rá!Tanuljunk együtt…
2016. December 01.Vágyakozás az örökkévalóság utánTanuljunk együtt…
2016. December 01.Végidei tanulságok SzárdiszbólTanuljunk együtt…
2016. December 01.Hogyan növekszik a hit?Tanuljunk együtt…
2016. December 04.A megalkuvás veszélyes buktatóiTanuljunk együtt…
2016. December 09.Amikor a remény szertefoszlikTanuljunk együtt…
2016. December 16.Jézus megígért ajándékaTanuljunk együtt…
2016. December 23.Élet a Szentlélek ereje általTanuljunk együtt…
2017. Január 02.Soha ne add fel!Tanuljunk együtt…
2017. Február 03.A világ leglenyűgözőbb könyveTanuljunk együtt…

Tanuljunk együtt…

Jézus a politikai hatalom előtt

2019. Április 19.

Jézus Krisztus haláláról a Biblián kívül más történelmi források is beszámolnak. A római történet író Tacitus Néró uralkodása alatti Róma városának tuzvésze kapcsán a keresztényekről a következőket...

Bizonytalan üdvösség?
2018. Május 29.
Ádám és Éva almája
2017. Április 22.
Bizalom, ha szenvedünk
2018. Augusztus 14.
Miért tűri Isten?
2017. November 10.
Ne add fel!
2017. Február 20.

Keresés a cikkekben