Húsvét (Pászka) ünnepeLéleképítő, Szerző: Tokics Imre - 2021. Április 01. 1123

Húsvét (Pászka) ünnepe

„Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét. És a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasada. Látván pedig a százados, a ki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, monda: Bizony, ez az ember Isten Fia vala!” (Mk 15:37-39).


 
húsvét pászka
Léleképítő

Anna Laura Page: Béke trónol Isten szent hegyén

2020. Április 06.

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27.)

Így rendelte az Úr
2020. Június 29.
Jusson eszedbe!
2020. Szeptember 16.
Legyél Te a válasz!
2020. Június 26.
Biztonságérzet
2020. Május 14.
Minden javadra van
2020. Május 26.

Keresés a cikkekben