Hogyan halásszunk a jobb oldalon?Léleképítő, Szerző: Bóka Vera - 2020. November 11. 837

Hogyan halásszunk a jobb oldalon?

Egy első olvasatra elég rejtélyes tanácsot olvashatunk János evangéliuma utolsó fejezetében: Jézus – ekkor még ismeretlenként – azt tanácsolja az egész éjjel hiába fáradozó halász tanítványainak, hogy most vessék be a hálót a hajó jobb oldalánál, és találni fognak halat. Persze úgy is lett:

Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az.Jézus megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az!Jn. 21:4-7

A hatalmas fogás az egész éjszakai fiaskó után egyetlen ilyen felszólítás után egyértelműen csodára utal, János is erről ismerte fel a derengő távolban álló személyt. De egy csoda mindig legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol: Miért nem sikerült egész éjjel a halászat? Ki mondhatja meg, hogy a halrajok éppen merre fogják venni az útjukat a tenger mélyén? Miért pont a jobb oldalra kellett kivetni a hálót?

 

Való igaz, hogy számos nyelv, többek között a magyar is a „jobb oldal” megjelölésére a „helyes, igaz”, vagyis az erkölcsileg is jóval azonos szót használ. De ez még mindig elég erőltetett magyarázat lenne arra, hogy miért kellett a jobb oldalra bedobni a hálót: azért „jobbra”, mert az a „jobb”? A Bibliából a „jobb oldal” fogalma már rég ismerősen csenghet annak, aki szokta olvasni. Például a 16. zsoltár 8. verse szerint, ha „Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.” Itt a „jobbomon” már egy folyamatos, tartós kapcsolat – például a házasság – kifejeződése, aminek a nyomait még a mai illemszabályokban is megtalálhatjuk. Tehát kinek kellene (nem politikai értelemben!!!) a jobb oldalunkon, szinte „karnyújtásnyira” állni? Annak, akiben a legjobban megbízunk, legvégső értelemben magának a Teremtőnek, akivel a legintimebb, legszorosabb közösségben lehetnénk/ kellene lennünk. Ahogy János felpillant a tőlük jobbra álló alakra, gyorsan asszociál, valamint egy korábbi, ehhez hasonló halfogás emléke is felvillan, és amikor János „kapcsol” (és itt nem véletlenül azonosítja magát úgy, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett), azonnal kimondja az eredményt: megvan a magyarázat, az Úr az!

 

Jobb oldalon pontosan úgy kell halászni, mint bal oldalon. Az esély is pont ugyanakkora. Semmilyen babona nem kapcsolódik a valóságban a jobb oldalhoz. Ez a történet viszont egy jelkép: Ha mindig kapcsolatban vagy Vele, ha igényeled a tanácsait és hallgatsz rájuk, ha képes vagy érzékelni, hogy hol van jelen és hol nincs, akkor az a Valaki támogathatja az életed legapróbb mozzanatait, aki az egész mindenséget uralja.

Ha viszont nem igényeled, nem keresed a kapcsolatot Vele, akkor egész életedet eltöltheted a bal oldalon halászás bosszantó tevékenységével.


 
kapcsolat Istennel tanács Isten követése
Léleképítő

Döntsd el ma, hogy Jézusra nézel!

2020. November 27.

A hajóban levők pedig hozzámenvén, leborulának előtte, mondván: Bizony, Isten Fia vagy!

Ismeretlen ismerős
2020. Április 02.
A legismertebb siketvak
2020. Június 24.
Tervezés
2020. Augusztus 10.

Keresés a cikkekben