Aki nem olyan, mint énLéleképítő, Szerző: Csizmadia Róbert - 2020. Június 17. 874

Aki nem olyan, mint én

„Akkor azt mondták neki: Mondd, hogy "sibbólet"! És ha az "szibbólet"-et mondott - mert nem tudta helyesen kiejteni -, akkor megragadták, és lemészárolták a Jordán gázlóinál…“ (Bírák 12:6)

 

A bírák könyve 11. és 12. fejezetben találunk egy különleges történetet, melynek ez a híradás is része. A főszereplő Jefte, aki Gileád nemzetségének vezetője lesz, annak ellenére, hogy törvénytelen kapcsolatból született, majd rablóvezérként élt. Miután népe vezetőjeként megveri az ammóniakat és elhárítja a veszélyt, a szomszédos törzs, az efraimiak talán politikai okokból, talán hatalmi féltékenységből megtámadják Jeftét, hogy megbüntessék vakmerő tettéért, amivel diplomáciai bonyodalmakat is okozhatott. A csatában azonban győz Jefte kicsiny, de gyakorlott serege, így az efraimiták menekülnek. A Jordán gázlójánál szeretnének hazajutni, de ott ellenőrzik a személyazonosságukat, még pedig az alapján, hogy milyen a kiejtésük. Ha selypítenek a „folyam“ szó (sibbólet) kiejtésénél, akkor egészen biztosan efraimiak, mert ez az ő népcsoportjuk és tájszólásuk jellegzetessége: a szóban az „s“ hangot „sz“-nek ejtik - ezért aztán halál fiai.

 

Ezekben a hetekben sokszor eszembe jut ez a tragikus történet. Mintha az egész világ forrongana, és egyre inkább kidomborodnának azok a kulturális, vallási, faji különbségek, amik elválasztanak egymástól. Sőt, mintha különböző szereplők egyre inkább kidomborítanák mesterségesen is azokat a tulajdonságokat, amik másokká, sőt ellenséggé teszik az embereket. A minap olvastam egy híradást, hogy egy nagy közösségi média deaktivált 130 ezer (!) álfiókot, amik segítségével egy állam a másik államban igyekezett feszültségeket előidézni. Egy másik hír szerint már terrorista csoportok is publikálnak, hogy kihasználják az amerikai faji zavargásokat. Érdekes olvasni a téves adatokat tartalmazó, vagy csak félig értelmezett adatokon alapuló statisztikákat, amik egyértelműen azt a célt szolgálják, hogy még jobban egymásnak uszítsanak csoportokat. Bizarr bája van annak, amikor erőszakos és erőszakra uszító csoportok pellengérre állítanak „másokat“, hogy miért követnek el erőszakos cselekményeket.

 

Valljuk be, a „sibbólet faktor“ bárkiben felfedezhető. Hiába járt a szomszéd ugyanabba az iskolába, azért más mint én, mert lám-lám ő a Manchesterért drukkol. Még jó, hogy nem fradista/újpestes, mert az még nagyobb feszültséget szülne. Hiába magyarul beszél a másik is, de ha már túl sok „s“ betűt használ, akkor bizony már tudom, hogy honnan származik, és beárazom. Ha pedig nem tudja a másik elrejteni a bőrszínét, akkor talán jobb, ha vigyázunk a táskánkra - ki tudja? A világ makrokozmosza sokszor szembesít saját mikrokozmoszommal, ahogy Tandori Dezső kifejezi A Kant-emlékzaj című versében:

 

A fűnyírógép (odakint)

Villanyborotvám (odabent)

 

Kant eredeti mondata így hangzik: „Két dolog tölti el lelkemet annál újabb és annál növekvőbb tisztelettel és csodálattal, minél többször és tartósabban foglalkozik vele gondolkodásom: a csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem.“ Mi történt az emberiségnek adott csillagfénnyel? Miért van az, hogy a csillag fénye lelkemben nem finom erkölcsi törvényként, hanem a villanyborotva groteszk zörejeként visszhangzik csupán? Hiszen Isten egészen egyértelműen, egyszerűen és tisztán jelentette ki: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!“ - mondta Jézus. Sokan arra gondolnak, hogy ez a parancs egyfajta önzést feltételez: mivel magadat szeretnéd, hát valahogy így szeresd a másik embert. A kifejezés eredetije azonban egy mélységes tanítást tartalmaz, ahogy azt Mózes könyvében is felfedezhetjük (3Móz 19:34): „Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való bennszülött! Szeressétek, mint magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptomban. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek!“ Vagyis ne azért szeressem a másik embert, aki nem olyan mint én, mert magamat szeretem, hanem épp azért, mert a másik ember olyan mint én! Nem egyszerűen azért, mert Isten „az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén“ (ApCsel 17:26). Azért szeressem az embertársamat, mert „olyan, mint én“. Tehát pont olyan jó, mint én! Ugyanolyan szeretet, remény, jóság és öröm van benne is, mint bennem is. És az is igaz, hogy pont olyan rossz, mint én! Ugyanaz a félelem, rosszindulat, irigység van benne is, mint bennem. Sőt, az élete is pont olyan mint az enyém: ugyanúgy tett jót és rosszat, ugyanúgy volt fent és lent. És ami a legfontosabb: neki és nekem is ugyanúgy van szükségünk Isten megbocsátó szeretetére!

 

A megváltás története és Jézus parancsa egyértelművé teszi: nem lehet sibbólet az életemben! Úgy kell nézzek minden emberre, akármilyen faji, törzsi, nemzetiségi, színbeli, vallási, gazdasági, iskolázottsági, kulturális vagy akár nemi háttérről is érkezzen, mint Isten egyedi, megismételhetetlen, értékes gyermekére, akiért Jézus az életét adta. És éppen ezért isteni mandátumunk van ezért az elidegeníthetetlen és csodálatos értékért kiállni, ahogyan Az emberi kapcsolatokkal foglalkozó hetednapi adventista állásfoglalás és a 14. hitelvünk is kimondja: „A hetednapi adventisták helytelenítik a diszkrimináció minden formáját, és harcolnak ellene, akár faji, törzsi, nemzetiségi, színbeli, akár nemi megkülönböztetésen alapuljon. Hisszük, hogy Isten minden embert a saját képére teremtett. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette (ApCsel 17:26). Igyekszünk követni Jézus Krisztus megbékítő szolgálatát, aki az egész világért meghalt, tehát benne nincs „sem zsidó, sem görög” (Gal 3:28). A rasszizmus bármely formája semlegesíti a keresztény evangélium lényegét.“ (https://adventista.hu/kik-az-adventistak/allasfoglalasok-es-egyeb-dokumentumok/az-emberi-kapcsolatokrol/)

 

Mi, emberek, hasonlítunk egymásra: én olyan vagyok, mint te! Egyedül Isten nem olyan, mint én: „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.“ (Ézs 55:9); „Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten!“ (Zsolt 90:2); „Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.“ (2Tim 2:1); „Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!“ (2Móz 34:6) - és én örülök, hogy ez így van!


 

A szerzőről

Csizmadia Róbert

Csizmadia Róbert Csaba 1996 óta dolgozik az adventista egyház közösségében lelkészként, tanárként és vezetőként. Szenvedélye bármely komplikált és nehezen érthető dolog, mint például a hit általi megigazulás bibliai tana, a házassági kapcsolat, az egyházi jogrend vagy épp technológiai kütyük. Prepare/Enrich kiképző és párkapcsolati tanácsadó, tanított teológiát, kommunikációt, konfliktusmegoldást az Adventista Teológiai főiskolán mesteroktatóként és a Pécsi Egyetemen oktatóként. Boldog házasságban él Helivel, Finnországból származó adventista lelkésztársával. Az Angliai Newbold College-on szerettek egymásba egyetemi teológiai tanulmányaik alatt, jelenleg Magyarországon élnek két szép szőke kislányukkal: Ainoval és Helmivel.

2020. Április 02.Ismeretlen ismerősLéleképítő
2020. Április 22.Mit tegyek Uram?Léleképítő
2020. Május 10.Ne félj, ne csüggedj!Léleképítő
2020. Május 29.Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőbenLéleképítő
2020. Június 17.Aki nem olyan, mint énLéleképítő

Léleképítő

Minden javadra van

2020. Május 26.

Minden helyzetben igaz két dolog, ahogy most is. Egyrészt Istent nem érte váratlanul a világjárvány, másrészt nem vált semmissé az ígéret, miszerint akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja.

Lehetőség
2020. Április 12.
Isten házába mehetek
2020. Június 16.
Nagy Istenem
2020. Október 22.
Reményteljes jövő
2020. Április 18.
Mire jó a járvány?
2020. Április 19.
Tömegparanoia
2020. Május 17.

Keresés a cikkekben