Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéigLéleképítő, Szerző: Tonhaizer Tibor - 2020. Május 31. 888

Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11, 28)

Vajon gondolkodtunk e már azon, hogy kikhez is intézte Jézus ezt a felhívását?  Úgy vélem, nem túlzás kimondanunk, hogy alapvetően mindenkihez. Ebben a békétlen világban a fenti igevers szempontjából vajmi keveset számít, hogy valaki idős vagy fiatal, férfi vagy nő, vallásos vagy ateista, hiszen létezik egy olyan általános probléma, mellyel jószerivel a föld minden lakójának szembe kell néznie valamely életszakaszában. Ez a probléma pedig nem más, mint a kiszolgáltatottság érzése. Úgy is mondhatnánk, hogy e bűnös és bukott világban ez a mi közös létminőségünk vagy másként megfogalmazva a közös nevezőnk.

Felülről nézve olyanoknak tűnhetünk, mint a hangyák a mezőn, akiket egy arra járó vándor, még ha nem is szándékosan, de bármikor eltaposhat. Vagy mégsem? Ezen a ponton lép be hozzánk Krisztus, aki elkezd velünk beszélgetni, miközben tanít, és ugyanakkor bátorít is bennünket. Azt üzeni számunkra, hogy soha nem vagyunk egyedül, hiszen egész életünket az Ő Gondviselésének oltalmában élhetjük, amennyiben igényt tartunk erre. Még abban az esetben is így van ez, ha őszintén hívő emberként sem tudjuk mindig elkerülni a szegénységet, a betegségeket, a háborúságot, a kudarcot és persze még hosszan folytathatnánk a sort.

Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy mit mondott Jézus az Ő búcsúbeszédében: „Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”. Megváltónknak kétségtelenül ez az egyik legnagyobb ígérete, ami nem csupán a jövőt érintő eszkatológikus reménység, hanem már a mi mindennapjaink során is megtapasztalható határtalan kegyelem.

„Mindazok, akik Istennek szentelik lelküket és testüket, állandóan megkapják majd a Lélek újabb és újabb testi és lelki ajándékát. Kimeríthetetlen mennyei készletek állnak a rendelkezésükre. Krisztus nekik adja saját Lelke leheletét és életét az ő életéből. A Szentlélek legnagyobb energiáit fejti ki és így munkálkodik az emberek szívében és elméjében. Isten kegyelme megnöveli és megsokszorozza tehetségeiket… Emberi gyengeségeikben is képesek megcselekedni a Mindenható tetteit.” (Ellen G. White: Jézus élete).


 
Léleképítő

Közös cél felé

2020. Május 24.

Isten egy „Új világot” tervez nekünk adni, ez a menny. Az ellensége is ma egy „új világrendet” akar rákényszeríteni a földre. Nem kétséges melyik a jobb nekünk és Ki fog győzni!

Pünkösd jelentősége
2020. Május 30.
A szíved
2020. Április 24.

Keresés a cikkekben