Az aranylemez és a SzentírásLéleképítő, Szerző: Bóka Vera - 2020. Május 18. 847

Az aranylemez és a Szentírás

A Voyager 1 és a Voyager 2 űrszondákat 43 évvel ezelőtt indították útnak. A feladatuk a Naprendszer külső bolygóinak a vizsgálata volt, és mivel fennállt a lehetősége, hogy Voyager 1 a Naprendszerből is kijut, elhelyeztek benne egy aranylemezt, amely számos, az emberiséggel kapcsolatos információt tartalmazott az idegen életformákkal való találkozás esetére: földi hangokat, zenét, valamint az üzenet dekódolásához szükséges információkat a hidrogénatomról, rádiófrekvenciákról, stb.

Nem ez volt az egyetlen próbálkozás a földönkívüliekkel történő kapcsolatfelvételre*, mégis emlékezetessé teszik a lemezre vésett rádióhullámok vonalai a sok különös ábrával. Vajon mit feltételeztek a program készítői azokról, akikhez ez az üzenet eljut, hogy az intelligenciának és a tudásnak milyen fokán és szintjén állnak?

A Szentírásból tudjuk, hogy létezik földön kívüli Intelligencia, és hogy kapcsolatot keres velünk. Miközben mi, emberek alkalmas ábrákat keresünk a kommunikációhoz szükséges rádióhullámhossz bemutatására, Ő már rég a legalkalmasabb gondolatkifejező eszközzel, a saját nyelvünkön kommunikál velünk. Ráadásul kitartóan, amióta csak ember él ezen a bolygón, néhány évezrede pedig – mióta írásbeliség létezik – írásban is. Amikor belemélyedünk ezekbe az írásokba – a Szentírás könyveibe –, azt is megértjük, hogy nem a puszta információátadás, öncélú ismeretközlés volt a célja, hanem kifejezetten erkölcsi szempontból keresi a kapcsolatot velünk, és megtalálja a módját, hogy egyenként is megkeressen minket.

 

Miközben a kapcsolatfelvételre szánt aranylemez már több mint 22 milliárd km távolságra van tőlünk, és utazik tovább, mi a Szentírásban évezredek óta olvashatjuk: „Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott..., hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.” (2Pt 1:20-21), „Isten igéje élő és ható, ...megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid. 4:15)

* egy interdiszciplináris tudományág, a SETI (Search for Extraterrestial Intelligence) foglalkozik ezzel


 
örökkévaló szentírás biblia prófécia
Léleképítő

A szavaink „teremtő” ereje

2020. Június 08.

Kisiskolás volt a lányunk, amikor egyik este lefekvéskor kiderült, nem mer egyedül maradni a szobájában, fél. Rövid faggatózás után elárulta, hogy az iskolában egy butaságot hallott, ami nagyon megrémítette őt.

Mire jó a járvány?
2020. Április 19.
Hurrá nyaralunk!
2020. Július 16.

Keresés a cikkekben