Az aranylemez és a SzentírásLéleképítő, Szerző: Bóka Vera - 2020. Május 18. 1325

Az aranylemez és a Szentírás

A Voyager 1 és a Voyager 2 űrszondákat 43 évvel ezelőtt indították útnak. A feladatuk a Naprendszer külső bolygóinak a vizsgálata volt, és mivel fennállt a lehetősége, hogy Voyager 1 a Naprendszerből is kijut, elhelyeztek benne egy aranylemezt, amely számos, az emberiséggel kapcsolatos információt tartalmazott az idegen életformákkal való találkozás esetére: földi hangokat, zenét, valamint az üzenet dekódolásához szükséges információkat a hidrogénatomról, rádiófrekvenciákról, stb.

Nem ez volt az egyetlen próbálkozás a földönkívüliekkel történő kapcsolatfelvételre*, mégis emlékezetessé teszik a lemezre vésett rádióhullámok vonalai a sok különös ábrával. Vajon mit feltételeztek a program készítői azokról, akikhez ez az üzenet eljut, hogy az intelligenciának és a tudásnak milyen fokán és szintjén állnak?

A Szentírásból tudjuk, hogy létezik földön kívüli Intelligencia, és hogy kapcsolatot keres velünk. Miközben mi, emberek alkalmas ábrákat keresünk a kommunikációhoz szükséges rádióhullámhossz bemutatására, Ő már rég a legalkalmasabb gondolatkifejező eszközzel, a saját nyelvünkön kommunikál velünk. Ráadásul kitartóan, amióta csak ember él ezen a bolygón, néhány évezrede pedig – mióta írásbeliség létezik – írásban is. Amikor belemélyedünk ezekbe az írásokba – a Szentírás könyveibe –, azt is megértjük, hogy nem a puszta információátadás, öncélú ismeretközlés volt a célja, hanem kifejezetten erkölcsi szempontból keresi a kapcsolatot velünk, és megtalálja a módját, hogy egyenként is megkeressen minket.

 

Miközben a kapcsolatfelvételre szánt aranylemez már több mint 22 milliárd km távolságra van tőlünk, és utazik tovább, mi a Szentírásban évezredek óta olvashatjuk: „Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott..., hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.” (2Pt 1:20-21), „Isten igéje élő és ható, ...megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid. 4:15)

* egy interdiszciplináris tudományág, a SETI (Search for Extraterrestial Intelligence) foglalkozik ezzel


 
örökkévaló szentírás biblia prófécia
Léleképítő

Minden lehetséges ha hiszel ...

2020. Július 10.

Látás
2020. Június 19.
Légy erős és bátor...
2020. Április 04.
A látszat néha csal
2021. Január 18.

Keresés a cikkekben

Aktuális programok a közeledben