Újítsd meg hitedet!Tanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016. November 25. 2077

Újítsd meg hitedet!

Éreztél már valaha olyat, hogy a hited megragad egy semleges állapotnál? Mintha nem haladnál semerre. Mintha csak a tétlen holtpont állapotában lennél. Egyre csak sóvárogsz egy tartalmasabb keresztény élet után, és azon tűnődsz, vajon hogyan érhetnéd el. Tudod, hogy merre szeretnél menni, de azt nem tudod, hogy hogyan juss oda. Ebben a leckében az elevenen vibráló lelki élet alapját fogjuk megvizsgálni. Készülj fel néhány életet megváltoztató alapelv felfedezésére, amelyek drámai változást fognak eredményezni az életedben!

1) Olvasd el Zsolt 119:25, 28, 107, 154 verseit! Milyen buzgó könyörgést mond Dávid a megújulással kapcsolatosan? A megújulás alapja Isten Igéje. Ugyanaz a Szentlélek, aki arra ihlette a Biblia íróit, hogy lejegyezzék Isten Szavát, minket is inspirál annak olvasása közben. Az Isten Szava fölötti elmélkedés átalakítja az életet.

2) Olvasd el Zsolt 1:2; 119:11, 15–16, 81, 97 verseit! Min elmélkedett Dávid? A keresztény elmélkedés Isten Igéjére, Isten munkáira és Isten útjaira fókuszál. Az igazságosság, a kegyelem és az igazság alapelveinek a feltöltése átalakítja a gondolkodásmódunkat, és kiűzi a gonosz gondolatokat (lásd Fil 4:7:8). Isten Igéje átalakít minket (lásd Róm 12:1-2). 3) Mit visz véghez Isten Igéje ApCsel 20:32 és Jak 1:21 szerint, ha a lelki életünk stagnálni látszik?

4) A Szentírás próféciái a Szentlélek hatalmas kiárasztását jövendölik közvetlenül Jézus eljövetele előtt. Olvasd el Ef 5:25-27 és Jn 17:17 verseit! Hogyan fogja Isten felkészíteni az Ő egyházát a Szentlélek hatalmának eme különleges megnyilvánulására? Közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt a Szentlélek különösen gazdag mértékben fog kitöltetni. A földet Isten dicsősége fogja beragyogni. Isten népe életével kinyilatkoztatja, ajkaival pedig hirdetni fogja Urunk kegyelmét, igazságosságát és igazságát.

5) Olvasd el 2Kor 3:18; Péld 23:7 és Róm 12:1–2 verseit! Vajon miért ilyen hathatós eszköz a megúju​lásban az Isten Szava feletti elmélkedés? Ha tanulmányozzuk Isten Szavát és imádságos szívvel elmélkedünk az olvasottakon, és ha a felfedezett igazságokat alkalmazzuk is a saját életünkre, akkor gondolkodásmódunk megváltozik. Krisztus hasonlatosságára alakulunk át. Jézust személve, hasonlóvá válunk Őhozzá. Ellen G. White ezt írja: „Mind szellemi, mind lelki életünk törvénye, hogy szemlélés által átalakulunk. Gondolatvilágunk fokozatosan alkalmazkodik ahhoz a témához, amellyel foglalkozunk. Hasonlóvá leszünk ahhoz, amit szeretünk és tisztelünk. Az ember nem juthat magasabbra azoknál a normáknál, amelyeket a tisztaságról, a jóságról és az igazságról elfogadott” (A nagy küzdelem, Budapest, 1986, H. N. Adventista Egyház. 493 oldal).

6) Olvasd el Kol 3:1–2 versét! Milyen sürgető felhí​vást intéz Pál apostol mindnyájunkhoz a keresztényi növekedéssel kapcsolatban? Pál apostol arra ösztönöz, hogy „helyezzük” vagy „rögzítsük” elménket az odafelvalókra és ne a földiekre. Amikor átadjuk életünket Krisztusnak, „új teremtés” leszünk, és minden újjá lesz (2Kor 5:17). Mindazonáltal régi természetünk is megmarad. Nem is fog gyökerestül megsemmisülni mindaddig, míg Jézus vissza nem tér, hogy felemeltessünk vele az Ő dicsőségébe. Mindaddig, amíg ebben „a gyarló és romlandó” testben élünk, bűnös természetünk is megmarad; de nem kell, hogy az uralkodjék bennünk. A bűnnek többé nincs hatalma felettünk, mert Isten kegyelme hatalmasabb, mint a mi bűnös természetünk (lásd Fil 3:20–21; 1Kor 15:51–54; Róm 6:11–14). Ez a kulcsa a bűn legyőzésének; annak titka, hogy a bűn vagy Krisztus győzedelmeskedik – Milyen természetet táplálsz magadban? Mivel töltöd meg az elmédet? Mihez ragaszkodsz, mit dédelgetsz magadban? Ha elménk az örökkévaló dolgok felett időzik, ha naponta szakítunk időt a Jézussal való közösség ápolására az Ő Szaván keresztül, ha az Ő megmentő kegyelmébe és győztes hatalmába vetett hit által élő kapcsolatunk van Jézussal, akkor elevenen vibráló keresztény életet fogunk élni. Növekedni fogunk a kegyelemben, hitünk megújul és lelki életünk naponta felfrissül.

Szeretnéd betölteni az elmédet Isten Szavával, és életedet az Ő Lelkének hatalma által élni? Jézusban és Jézus által már ma győztes keresztény életet élhetsz.


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley

A szerzőről

Mark Finley

Mark A. Finley (Norwich, Connecticut, 1945 –) amerikai adventista lelkész, műsorvezető. Az "It Is Written" (Meg van írva) csatorna műsorvezetője, igazgatója volt (1991–2004), amellyel körülutazta a világot, mint adventista televíziós evangelizátor. Ő volt az első adventista lelkész, a műholdas evangelizációs sorozatokat készített.

2016. November 25.Újítsd meg hitedet!Tanuljunk együtt…
2017. Február 03.A világ leglenyűgözőbb könyveTanuljunk együtt…

Tanuljunk együtt…

Hol van Isten, amikor minket fájdalom ér?

2016. December 01.

Pusztító természeti katasztrófák, váratlan terrorcselekmények, találomra elkövetett erőszakos tettek és értelmetlen gyilkosságok láttán zavarba ejtő kérdések kavarognak bennünk.

Bűnvallomás
2018. Február 02.
A bibliai bíbor
2017. Február 09.
A bibliai keresztség
2017. Január 07.
A kereszténység
2019. Január 25.

Keresés a cikkekben

Aktuális programok a közeledben