Felszólításra örülni?Léleképítő, Szerző: Zarkáné Teremy Krisztina - 2020. Április 26. 453

Felszólításra örülni?

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!”(Fil 4:4)

Gyakran a fülemben csengenek Pál apostol szavai, a hitem megújul, amikor a Filippi levelet olvasom, felidézem a tanácsait. Viszont csak most gondolkodtam el azon, vajon hányszor jut eszembe bajban/szomorúság idején a refrénszerűen visszatérő javaslata, hogy „Örüljetek”?

Szembeötlőek a kapcsolódási pontok Pál helyzete és a mostani globális állapotok között, mint ahogy az üzenetének aktualitása is. Csak néhány példa:

Pál az evangélium hirdetése miatt már hosszabb ideje háziőrizetben volt Rómában, míg ma a vírus „zárta karanténba” a világot.

Az apostol nem tudta, mit hoz a jövő: tovább marad őrizet alatt, vagy börtönbe vetik, esetleg kiszabadul, de a halálos ítélettel is számolt – itt sem nehéz hasonló kilátásokkal szembesülni.

Pál örömmel imádkozott a filippibeliekért, akik hiányoztak neki. Szeretett volna találkozni velük, de a kesergés és panaszkodás egyre mélyebbre húzó spiráljai helyett egész lényét, minden szeretetét levélben közölte, amire volt lehetősége, és ezt ki is használta, értékelte. Mi is találhatunk új módokat, és sokszor találunk is.

Felmérte és meg is nevezte a fogsága eredményeit: sokan megismerték Krisztust általa, sőt még akik „missziójukkal” az ő helyzetét akarták nehezíteni, végeredményben azok is Krisztust hirdették, aminek Pál szintén tudott örülni… Vajon nem erősödtek ma is a bizonyságtevés alkalmai?

Az apostol egy sor gyakorlati, életmódbeli tanáccsal látta el barátait, és a hivatkozási alapja: „Tegyétek teljessé örömömet” – ez a szeretet szava. Vagyis meggyőződése, hogy ha megfogadják, mindez a hasznukra válik.

A javaslatai sorában jön az is, hogy „Örüljetek az Úrban mindenkor!” – De örülhet az ember felszólításra? Jennie Allen egy áhítatában (Get Out Of Your Head) azzal foglalkozott, hogy hogyan lehet kikerülni a negatív gondolatok, fájdalmak, félelmek stb. lefelé húzó spiráljából. Az agyunk folyamatosan változik, ami jó hír, mert valóban tehetünk/gondolhatunk mást is, mint ami korábban jellemző volt ránk! Felfigyelt egy sémára: az érzelmek gondolatokat váltanak ki, amelyek döntéseket diktálnak, a döntéseink meghatározzák a viselkedésünket, ez persze hat a kapcsolatainkra, majd itt visszajutunk az egészséges vagy egészségtelen gondolatokhoz. Így forgunk sokszor körbe-körbe, ami kétségbeejtő lehet.

Amit az agykutatók tudományos módszerekkel igazolnak, arra Pál apostol az Úrban élve, személyes tapasztalatából is eljutott: A nagy küzdelem a gondolatainkban zajlik, és a gondolataink válhatnak a hitünket gyengítő fegyverré. Csakhogy NEM KELL ennek így lennie! Kérhetjük és megragadhatjuk Isten ígéreteit, láthatjuk az Ő valóságát! A tudatos élet a gondolkodásunkra is vonatkozhat! Dönthetünk, választhatunk, kiléphetünk az ördögi körből, vagyis örülhetünk az Úrban mindenkor!


 
örülni pál pálapostol örüljetek

A szerzőről

Zarkáné Teremy Krisztina

Zarkáné Teremy Krisztina a Hetednapi Adventista Egyház alkalmazásában, a Magyar Unió meghatalmazott lelkésze. Teológiai tanulmányai után MDiv fokozatot szerzett a Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai Akadémiáján tett záróvizsgával. Szolgált lelkészként külön körzetben és férje, Zarka Péter gyülekezeteiben is. Örömmel tolmácsol evangelizációs alkalmakon. Általános és középiskolában tanított bibliaismeretet Magyarországon, valamint Egyiptomban. A Budapest Újbudai Gyülekezetben presbiterré szentelték. Jelenleg a Magyar Unió Szombatiskolai Osztályának vezetője, a Bibliatanulmányok fordítója, szerkesztője és az Ellen G. White Szolgálat munkáját is koordinálja. Egy felnőtt fiuk van.

2020. Április 05.Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj...Léleképítő
2020. Április 26.Felszólításra örülni?Léleképítő
2020. Május 15.Megtanultál várni?Léleképítő
2020. Június 03.Mert a szívnek teljességéből szól a szájLéleképítő
2020. Június 22.Hátha…Léleképítő
2020. Július 11.Mi az erősek…Léleképítő
2020. Augusztus 10.TervezésLéleképítő

Léleképítő

Dönts a győzelem mellett!

2020. Július 03.

A győzelmes út nem az, amit te gondoltál ki magadnak vagy amit valaki más szeretne neked. Amit Isten ma számodra tervezett, azt valóra is tudja váltani!

Kis gyermekek
2020. Április 29.
Törj át
2020. Június 06.
Kulcs az Istenhez
2020. Július 04.
A nagy találkozás
2020. Június 10.
Mi az erősek…
2020. Július 11.
Hogyan vitatkozzunk?
2020. Október 21.

Keresés a cikkekben

Aktuális programok a közeledben