Régi kínai mese – a baj lehet áldásTanulságos, Április 23. 251

Régi kínai mese –  a baj lehet áldás

Egy öreg kínainak olyan csodálatos fehér lova volt, hogy az ország leggazdagabbjai irigykedtek rá. Valahányszor sok pénzt ajánlottak fel neki a lóért cserébe, az öregember csak a fejét rázta. – Nem, nem. Ez a ló sokkal többet jelent nekem, mint egy állat, ő inkább barát, nem adhatom el. Egy napon a ló eltűnt. Az üres istálló előtt összegyűlt szomszédok máris ítélkeztek: – Látod, milyen bolond vagy!? Sejthetted, hogy el fogják lopni tőled ezt a csodás állatot. Ha eladtad volna, most legalább a pénzed meglenne. A paraszt megint a fejét rázta. – Ne túlozzunk! Mondjuk csak azt, hogy a ló nincs az istállóban. Ez tény. Minden más csak a ti értékelésetek. Honnan lehetne tudni, hogy ez szerencse vagy szerencsétlenség? A történetnek csak a töredékét ismerjük. Ki tudja, mi fog történni? Az emberek kinevették. Jó ideje már bolondnak tartották

Két hét múlva visszajött a fehér ló. Nem lopták el, csak kiszabadult, és tizenkét vadlóval együtt tért vissza szabad portyázásáról. A falusiak újra összegyűltek: – Igazad volt, nem szerencsétlenség történt, hanem áldás! – Én azért ezt nem mondanám még. Elégedjünk meg annyival, hogy a ló visszajött. Honnan tudhatnánk, hogy ez áldás vagy átok? Ez csak egy mondat. És vajon meg lehet-e ismerni egy könyv tartalmát egyetlen mondat elolvasása után? A falusiak szétszéledtek, meg voltak győződve arról, hogy az öreg összevissza beszél. Kap tizenkét gyönyörű lovat, szinte ajándékba, és nem örül neki. A paraszt fia elkezdte betörni a vadlovakat. De az egyik ledobta a hátáról és összetaposta.

A falubeliek megint összegyűltek, hogy elmondják véleményüket: – Szegény öreg, igazad volt! Ezek a lovak nem hoztak neked szerencsét. Lám, az egyetlen fiad nyomorékká lett. Ki segít majd neked idős napjaidban? Igazán sajnálatra méltó vagy. – Ne szaladjatok ennyire előre – válaszolta nekik a paraszt. A fiam nem tudja többé használni a lábát, ez minden. Ki tudja megmondani, mit hoz ez majd nekünk? Az élet apránként mutatkozik meg, senki nem tudja megmondani egy cserép láttán, milyen is a váza maga? Nemsokára kitört a háború, és a falu összes fiatal emberét besorozták, kivéve az öreg nyomorék fiát. – Nahát, öreg, megint igazad volt. A fiad ugyan nem tud járni többé, de legalább melletted marad. A mi fiaink pedig mennek a halálba. – Kérlek benneteket – válaszolta a paraszt -, ne ítélkezzetek rögtön. A fiaitokat besorozták a hadseregbe, az enyém itthon maradt.
Ennyit tudunk csupán.
Isten, Aki a teljes képet látja, tudja csak, hogy ez jó-e vagy rossz…


 
tanulság mese ítélkezés
Tanulságos

Emil avagy a nevelésről

2018. November 12.

Megvallom, hogy a Szentírás fensége csodálatra ragad, s az evangélium tisztasága szívemhez szól...

Jézus elveszett sírja
2017. Május 29.
Egy csodálatos árverés
2017. Augusztus 01.
Az ateista filozófia
2017. Március 22.
Stier: Reden Jesu
2018. November 19.

Keresés a cikkekben