Légy erős és bátor...Léleképítő, Szerző: Tonhaizer Tibor - Április 04. 282

Légy erős és bátor...

„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.” (Józsué 1, 9)

 

Az emberiség és ezen belül Isten népe számtalan időszakban élt már meg nagy horderejű eseményeket. Utóbbinál ilyen jeles eseménysorozatként tarthatjuk számon többek között az Egyiptomból való kivonulás és a megígért földre való bevonulás, vagyis a honfoglalás történéseit. Emberileg nézve teljesen érthető, hogy Izrael népének vezetője, a szilárd jellemű hadvezérként ismert Józsué maga is bátorításra szorult küldetése teljesítésének e sorsdöntő pillanataiban. Az Úr biztatása azonban erőt adott Józsuénak, ami nem csupán lelki megnyugvást eredményezett számára, de teljességgel megbizonyosodhatott Istentől kapott küldetése felől is. Vajon mi hogyan állunk a megnyugvás és a bizonyosság kérdéséhez ma? Szükségünk van -e az Úrtól érkező bátorításra és megerősítésre?  

A jelenlegi járvány okozta válsághelyzet természetesen számunkra is folyamatosan nehezedő lelki, sokaknak pedig már komoly fizikai terhet is jelent. Hatása alól a hívő emberek sem képeznek kivételt. Ne lepődjünk meg ezen, hiszen Urunk maga sem ígérte azt, hogy az Ő követőit soha, semmilyen megpróbáltatás nem fogja érni a történelem vérzivataros, konfliktusokkal és szenvedésekkel teli évszázadain, sőt évezredein át. Nem hagyott azonban magunkra bennünket. Lelke és angyalai által minden nehézség közepette is folyamatosan munkálkodik értünk e világban. Ne aggodalmaskodjunk tehát! Urunk segítsége, megmentő ereje és velünk kapcsolatos tervei a mai küzdelmek idején is ugyanolyan biztosak, mint Józsué korában voltak. Egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk arról a felemelő bibliai ígéretről, miszerint „nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét…” (2 Tim 1, 7). Krisztus követői számára milyen megnyugtató tudni azt, hogy a két szövetség ígéretei e reménységben is valami páratlan módon kapcsolódnak egybe. Velünk az Isten! 


 
erő bátorság ajándék lélek reménység szeretet józanság félelem rettegés
Léleképítő

Mit tegyek Uram?

Április 22.

Csodálatosak azok a bibliai történetek, melyekben Isten elhív valakit szolgálni. A fény, Isten jelenlétének átható ereje, és az emberek szerény és alázatos válasza. A gyermek Sámuel így válaszolt...

Várni ÉLMÉNY
Június 24.
Törj át
Június 06.
Mi marad meg?
Május 09.

Keresés a cikkekben