Bizalom, ha szenvedünk 1. részTanuljunk együtt…, 2018. Augusztus 09. 1316

Bizalom, ha szenvedünk

Egyik szombaton a feleségemmel egy gyülekezetbe tartottunk, ahová meghívást kaptunk. Vezetés közben a feleségem rám nézett, és megkérdezte, hogy miről fogok beszélni. "Arról, hogy miképpen történhet meg az, hogy az embereknek nincs annyi hitük, ami meggyógyítaná őket" - válaszoltam. A feleségem felkapta a fejét. "Tessék?" - kérdezte. "Igen. Úgy gondolom, ez fontos kérdés." "De mi van akkor, ha lesznek ott olyanok, akik gyógyultak már meg hit által?" - aggodalmaskodott tovább, s megpróbált lebeszélni erről az ötletemről. De én kitartottam elhatározásom mellett, mert fontosnak találtam.

Néhányunkban nagyon sok téves elképzelés alakult ki az élet dolgairól. Talán túl sok mesét olvastunk vagy láttunk. Azt hisszük, hogy ha jók vagyunk, akkor minden jól alakul az életünkben, ha pedig rosszak, akkor rosszul. Pedig ez így nem igaz. Rossz dolgok is történhetnek jó emberekkel, meg jó dolgok is a rosszakkal.

A Bibliában sok olyan istenfélő emberről olvashatunk, akik igencsak megpróbáltattak. Pál apostol például egy különleges dolgot kért Istentől, az Úr azonban nem hallgatta meg. Pál imádságára így válaszolt: "Az én erőm erőtlenség által végeztetik el."

Elizeus Illés lelkének kettős erejével rendelkezett, mégsem ment fel tüzes szekérrel a Mennybe, hanem hosszú betegség után halt meg. És nem azért történt így, mert nem a hit embere volt. Emlékezzünk csak vissza a halott katonára, aki feltámadt a temetésekor, mert Elizeus holtteste hozzáért.

Mózes könyörgött Istennek, hogy hadd menjen be az ígéret földjére, de kérését megtagadta az Úr. Keresztelő Jánost, Jézus unokatestvérét lefejezték a börtönbüntetése után.

Tehát történhetnek rossz dolgok jó emberekkel is. Bár mi jobban szeretünk olyan történeteket mesélni, amelyek olyan emberekről szólnak, akik fizetik a tizedet, és mindenben példaadó életet élnek. Ezért szeretjük a sikertörténeteket is.

Szívesen olvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét is, ahol a hithősök vannak feljegyezve. Itt olvasunk Ábelről, Énókről, Noéról, Ábrahámról, Sáráról, Izsákról. Jákóbról, Józsefről, Mózesről, Józsuéról, Gedeonról, Bárákról... olyanokról, akik hitben jártak, akiknek igazságuk volt, és megragadták az ígéretet. De elolvastátok a fejezet végét is? "Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki..." Majd úgy folytatja, hogy ezek az emberek valami jobbat vártak, mégis megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, és bebörtönzést szenvedtek. Megköveztettek, megkísértettek.
Nyomorgatták és gyötörték őket. Mindezek, noha a hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Vagyis gyakran történnek rossz dolgok jó emberekkel.

Nagyon sokszor komoly hitet igényel, amikor Isten nem válaszol az imára. Sőt, nagyobb hitre van szükség akkor, ha Isten nem válaszol az imára, mint akkor, amikor megteszi. Istennek szüksége van olyan emberekre is, akik függetlenül attól, hogy mi történik velük, szeretik és követik Őt. Van elég hited ahhoz, hogy Isten ne válaszolja meg az imádat?

Folytatjuk...


 
bizalom szenvedés hit kitartás erő reménység történet
Tanuljunk együtt…

Egyedül Jézus!

2018. Október 02.

Néhány évvel ezelőtt H.M.S. Richard, a Reménység Hangja rádió főelőadója, illetve a Prófétaság Hangja rádió alapítója, prédikált kaliforniai főiskolánkon, az egyik szombaton.

Manna, a mennyei gabona
2019. Március 06.

Keresés a cikkekben