Igaz-e a Sodoma és Gomora titokzatos pusztulásáról szóló beszámolóFelfedezés, 2018. Január 15. 4676

Igaz-e a Sodoma és Gomora titokzatos pusztulásáról szóló beszámoló

Nevükkel a Biblián kívül az eblai leletekben is találkozhatunk. Ebla Észak Szíriában van, Aleppótól 55 km. A romok dombja - 56 hektáron terül el, vagyis hatalmas kiterjedésű. Olasz expedíció ásatást kezdett 1964-ben Prof Pado Mathie vezetésével. 1968-ban azonosították a várost és megállapították, hogy történelme a Kr.e. 3. évezredre nyúlik vissza. Az akkad dinasztia fontos városa a Kr.e. 3. évezredben. 1974-ben 42 ékírásos táblát találnak, majd 1975-.ben 11.000 táblára bukkannak. Egy egész könyvtára volt itt a királynak. A városban annak fénykorában 260.00 lakos élt, 11.000 ember dolgozott csak a királyi palotában.

Az ékírásos táblákon ismert nevekkel is találkozhatunk: Ábrahám, Ézsau, Saul, Dávid neveivel. 1977-ben egy cikk jelent meg a Scientific Amerikan lapban. A következő 5 város nevét találták meg egy eblai táblán: Sodoma, Gomora, Admá, Cebóim és Bela. A Biblia feljegyzése szintén ezt az öt várost említi meg: "ezek háborút indítottak Bera, Sodoma királya, Birsa, Gomora királya, Sináb, Admá királya, Seméber, Cebóim királya és Bela, azaz Cóar királya ellen." 1Móz. 14,2

A dolog érdekessége, hogy még a sorrend is teljesen megegyezik.

Nézzünk szét most a Holt-tenger térségében.

A tenger vize 25% sót tartalmaz. Széttekintve sóiszapot, iszapgödröket, aszfaltot, sóoszlopokat, kristályokat látunk, pontosan a Genezis leírásának megfelelően. A Genezis 5 várost nevez meg a síkságon. Azt hitték, hogy ezek a tenger déli részén voltak, a ma víz alatt levő területeken. Ma ez megdőlt. 1924-ben Bad-edh-Dra, délkeleti részén a tengernek, feltárult, mint ókori városhely. 40évig azonban nem foglalkoztak vele komolyan. 1965-ben egyes értékes művészi tárgyak kerültek ki innen a felszínre. Beduinok ástak itt 3 évig. 1973-ban 4 másik várost találtak, Bad-edh-Dra idejéből. Kettő közülük biztosan tűzvész által pusztult el, de lehet, hogy egy harmadik is. (Sodoma és Gomora.) Két emberi csontvázat találtak itt, egy összedőlt torony romjai alatt. Halálukat hirtelen pusztulás okozta, mint Pompei-ben. Nem volt idő menekülni. Ez mutatja nem csak a hatalmas erőt, hanem a váratlan csapást is, ami a városra jött. A földterület elemzése arra enged következtetni, hogy mind az 5 város tűz által pusztult el egyszerre.(Mint a Genezis történetében.) Arra lehet a leletekből következtetni, hogy ezek a városok azonosak a bibliai városokkal. Mind az öt városnak azonos fal- és torony-konstrukciója volt, tehát azonos időben volt a virágkoruk. Bronz kori cserepeket találtak bennük, de nincsenek későbbi korból leletek. Mindegyiket ötven éven belül kétszer pusztította el tűzvész (1Mózes 14,18). A második tűzvész után egyiket sem építették újra. Érdekes, hogy a temetők is ki voltak égve.

Ezek a leletek tehát megerősítik, hogy a Biblia valós történeteket közöl, hiteles forrás.


 
sodoma és gomora
Felfedezés

Jeruzsálem neve egy 2700 éves papíruszon

2016. December 01.

Egy 2700 éves, héberül írt papíruszt találtak meg a júdeai sivatag egyik barlangjában, amelyben szerepel a „Yerushalem” név.

Keresés a cikkekben