A teremtés csodái - Isteni geometria 2. részTermészet, Szerző: Harold W. Clark - 2017. November 24. 1498

A teremtés csodái - Isteni geometria 2. rész

A mértani alakzatoknak három alapvető formája a vonal, a síkidom és a test. A síkidomok közül a négyszög, a háromszög és a kör egyedül vagy a többivel társulva részt vesz a természeti szépségek létrehozásában.
Sok növény alapvető formája az egyenes vonal. Talán a fű erre a legszembeötlőbb példa. A fű levelei egyenes vonalúak, s hajladoznak még a legkisebb fuvallatra is. Van e kellemesebb látvány a hullámzó búzamezőnél? A kalászokat tartó szárak is a lineáris alak példái. A búzakalászok egyenesen állnak, a zabéi ízeltek és lefelé hajlanak. A füvön kívül még sok növénynek van egyenes vonalú felépítése. Ilyen például a sás, a nád és a gyékény. Egy bizonyos értelemben mindannyian különbözőek, de valamennyien szépek.

Foglakozzunk most a másik formával a körrel. Egyes növények levelei ilyenek, például a vizitormáé, de gyakori forma a kagylók családjában is. Számtalan módosulása van, de ezek csak jelentéktelen eltérései az igazi körformának. Sok esetben a növények magja is lapos és kerek.

A körvonal érdekes variációja a gömbforma, melyet minden oldalán körvonalak zárnak be. A narancs jó példája az ilyen alakzatnak. Hogy kaphatott növekedés közben éppen ilyen formát? Amikor narancsvirág magháza fejlődni kezd, sejtjei egyforma részekre osztódnak, melyekből végül gömb keletkezik.

Vizsgáljuk meg a többi gyümölcsöt. Az alma fejlődése szinte azonos a narancséval, alakja azonban mégis eltér a szabályos gömbformától a körte sajátosan növekedik: előbb a magház körüli része kezd fejlődni, majd a növekedés súlypontja a szár körüli részére tevődik át, aminek következtében hosszúkásabb formát kap.

Miért léteznek ezek a variációk? Kérdezzük talán másképpen: milyen volna a világ e különbségek nélkül? A gyümölcs, mint élelmiszer egyforma értékű volna, mégha nem is volna különböző formája. E változatok oka ezek szerint az lehet, hogy a sokféle forma élvezetesebb látvány. Kérdezzük csak meg egy művésztől, hogy vajon a csendélet ugyanolyan hatást keltene e ha a különböző alakok helyett egyforma alakú és színű almákat, körtéket vagy narancsokat ábrázolna?!
Hogy az ember szépség igénye kielégítődjön, sokféle alakra és színre van szükség. Éppen ez a természetben fellelhető sokféleség utal a nagy Művész tökéletes bölcsességére.

 


 
mértan alakzat szabály törvényszerűség természet Isten
Természet

Egy virág kék levelekkel alkalmazkodik a környezetéhez

2016. November 02.

Az ég kék, a fű zöld, de a Begonia pavonina nevű faj levele kék, méghozzá egy új kutatás szerint azért, mert így hatékonyabban tud energiát termelni.

Milyen csodálatos Isten!
2017. Március 14.
Egysejtű élőlények
2017. Április 02.
Változó földünk
2019. Február 11.

Keresés a cikkekben