A teremtés csodái - Isteni geometria 2. részTermészet, Szerző: Harold W. Clark - 2017. November 24. 1062

A teremtés csodái - Isteni geometria 2. rész

A mértani alakzatoknak három alapvető formája a vonal, a síkidom és a test. A síkidomok közül a négyszög, a háromszög és a kör egyedül vagy a többivel társulva részt vesz a természeti szépségek létrehozásában.
Sok növény alapvető formája az egyenes vonal. Talán a fű erre a legszembeötlőbb példa. A fű levelei egyenes vonalúak, s hajladoznak még a legkisebb fuvallatra is. Van e kellemesebb látvány a hullámzó búzamezőnél? A kalászokat tartó szárak is a lineáris alak példái. A búzakalászok egyenesen állnak, a zabéi ízeltek és lefelé hajlanak. A füvön kívül még sok növénynek van egyenes vonalú felépítése. Ilyen például a sás, a nád és a gyékény. Egy bizonyos értelemben mindannyian különbözőek, de valamennyien szépek.

Foglakozzunk most a másik formával a körrel. Egyes növények levelei ilyenek, például a vizitormáé, de gyakori forma a kagylók családjában is. Számtalan módosulása van, de ezek csak jelentéktelen eltérései az igazi körformának. Sok esetben a növények magja is lapos és kerek.

A körvonal érdekes variációja a gömbforma, melyet minden oldalán körvonalak zárnak be. A narancs jó példája az ilyen alakzatnak. Hogy kaphatott növekedés közben éppen ilyen formát? Amikor narancsvirág magháza fejlődni kezd, sejtjei egyforma részekre osztódnak, melyekből végül gömb keletkezik.

Vizsgáljuk meg a többi gyümölcsöt. Az alma fejlődése szinte azonos a narancséval, alakja azonban mégis eltér a szabályos gömbformától a körte sajátosan növekedik: előbb a magház körüli része kezd fejlődni, majd a növekedés súlypontja a szár körüli részére tevődik át, aminek következtében hosszúkásabb formát kap.

Miért léteznek ezek a variációk? Kérdezzük talán másképpen: milyen volna a világ e különbségek nélkül? A gyümölcs, mint élelmiszer egyforma értékű volna, mégha nem is volna különböző formája. E változatok oka ezek szerint az lehet, hogy a sokféle forma élvezetesebb látvány. Kérdezzük csak meg egy művésztől, hogy vajon a csendélet ugyanolyan hatást keltene e ha a különböző alakok helyett egyforma alakú és színű almákat, körtéket vagy narancsokat ábrázolna?!
Hogy az ember szépség igénye kielégítődjön, sokféle alakra és színre van szükség. Éppen ez a természetben fellelhető sokféleség utal a nagy Művész tökéletes bölcsességére.

 


 
mértan alakzat szabály törvényszerűség természet Isten
Természet

A teremtés csodái - Páratlan szépségű világunk 1. rész

2017. Március 04.

Amikor egy virág bimbózni kezd, sok vegyi változás megy végbe benne.A botanikusok a pigmentsejteket több csoportba sorolják: a klorofill zöld színt, a karotin sárgát, az antocián piros árnyalatot ad.

Egysejtű élőlények
2017. Április 02.
Mindennél nagyobbak...
2019. Április 11.

Keresés a cikkekben