Történelmi személy volt-e Jézus?Bibliai érdekességek, 2017. Szeptember 14. 1636

Történelmi személy volt-e Jézus?

Felmerülhet a kérdés, hogy valóban létezett-e Jézus? Személye, magatartása, tanítása rendkívül megragadó. Talán nem is létezett ilyen jó személy, hanem az évszázadok során vallási vezetők találták ki. - gondolhatja valaki jogosan. Vannak-e történelmi bizonyítékok Jézus létezésére nézve? Beszéltek-e róla mások is, akik nem keresztények voltak? Objektív képet tulajdonképpen csak akkor kaphatunk, ha korabeli feljegyzéseket megvizsgálva megismerjük, hogy az első évszázadok írói, történészei hogyan nyilatkoztak róla.

Az első századból sok feljegyzés maradt ránk Jézus Krisztusról.

Cornelius Tacitus, római történész (szül.: 52-ben):
A keresztényekről ír: "Krisztust, akitől a név származik, Tibérius uralkodása alatt Pontius Pilátus kivégeztette..." (Annales XV,44)

Lucián, író, 2.századból:
"Jézus Krisztus egy Palesztínában megfeszített ember, aki az új misztikus dolgokat ebbe a világba bevezette..." Lucian 2/9 kötet

Sueton, római történetíró 120-ban:
"Mivel a zsidók az ő vezetőjük Chrestos alatt állandó nyugtalanságot keltettek, (Claudius) elűzte azért őket Rómából." (Sueton, Császárok élete, Claudius §16)

Plinius Secundus, Bithynia helytartója 112-ben, Trajan császárnak ír, tanácsot kér a keresztények ügyében:
"...bizonyos napon reggeltől öszegyülekeznek, Krisztust imádják istenként, váltakozva énekelnek és megesküsznek, nem valami törvényszegésre, hanem, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem paráználkodnak, nem szegik meg a szavukat..." (Levelek X.96) Plinius Secundus/423

További források:
- Tertullian 197
- Thallus, samáriai származású történész
- Mara Bar-Serapion levele
- Justin, a mártír
- A zsidó talmud írások

További érv Jézus létezése mellett a Bibliai feljegyzések hitelességében található. Az Újszövetség keletkezése az első századra tehető. A Jézusról szóló feljegyzéseket a korabeli zsidó vallási vezetők Jézus létezése szempontjából nem támadták, pedig jól tudjuk, hogy ellenségei voltak a kereszténységnek.

A feljegyzések alapján tehát kijelenthetjük, hogy Jézus Krisztus történelmi személy volt, létezett és jelentős hatással volt korának társadalmára. A következő kérdés, ami felmerül, hogy ki is volt ő valójában?


 
történelem jézus bizonyíték
Bibliai érdekességek

Hányan voltak a napkeleti bölcsek?

2016. December 26.

Az ókortól napjainkig foglalkoztatta a kutató emberek fantáziáját a napkeleti bölcsek története, meg a titokzatos betlehemi csillag. Apokrif evangéliumok, középkori legendák tanúsítják ezt...

Az agyag
2017. Január 20.
Sibbolet
2017. Január 17.
Mikor született Jézus?
2016. December 24.

Keresés a cikkekben