Emberi (élet) minőség a BibliábanTanuljunk együtt…, Szerző: Prof. Dr. Szigeti Jenő - 2017. Május 21. 3012

Emberi (élet) minőség a Bibliában

Az egészséges nő és az egészséges férfi a Bibliában

Az ókorban, amikor a Biblia íródott, nem volt még egészségtudomány. Nem határozta meg pontos definíció az egészség fogalmát. Az emberek egyszerűen Isten ajándékának tartották a test zavarmentes állapotát és a vele járó hosszú életet.

Az ótestamentumi ember hite szerint az egészség és a hosszú élet ajándékát Isten azoknak adja, akik megtartják törvényeit, mert ezek a törvények nem az embertől idegen parancsok, hanem az ember életét óvó rendelkezések, amelyekben Isten védi szövetséges társait, akiket testileg-lelkileg áldani akar (2Móz 15:26; Jób 42:16).

Az egészség Ura

Ezért a törvények között vannak különbféle közegészségügyi tárgyú törvények, mint amilyenek a halottak érintésének tilalma, a mosakodások, sőt még olyan dolgokra is kiterjedt Isten figyelme, mint az ürülék eltávolítása a tábor területéről (3Móz 12:15; 5Móz 23:10–15). Isten ura az egészségnek: próbaként el is veheti, mint Jób esetében, de ez csak ritka kivétel. Az Úr félelme az igazi bölcsesség, az emberben olyan belső rendet teremt, amely kihat a test állapotára is (Préd 3:8).

A betegségről könnyebb írni, mint az egészségről, mivel csak akkor emlékezünk meg erről a drága kincsről, amikor elveszítettük. Így volt ezzel a bibliai kor embere is. Mégis van egy olyan bibliai szó, a tóp, ami az egészség fogalmát is magában foglalta. A szó jót, szépet és egészségeset jelentett. Nagyon jellegzetes, hogy a héber gondolkodás számára ez a három dolog egybeesett. Az volt a jó, ami szép volt, és az volt az egészséges, ami jó és szép. Amikor Isten befejezte a teremtés művének egy-egy napját, a Biblia feljegyzése szerint azt állapította meg, hogy minden igen jó, vagyis szép és egészséges volt. Az egészséges élet szép és kellemes élet volt. Az egészséges ember volt a szép ember, akár férfi, akár nő az illető.


Milyen volt az egészséges, szép férfi?

Az emberi szépség normái az évszázadok során változtak és ezt a változást a Bibliában is nyomon kísérhetjük. Józsefet a szép termete és a szép arca tette csábossá (1Móz 39:6), ami együtt járt testi és erkölcsi egészségével. Saul magas termete miatt számított figyelemre méltó embernek, hiszen „nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél” (1Sám 9:2, 10:23). Az ókori ember gondolkodása szerint a belső tartalmat a külső is kifejezi, ezért fogadta a délceg, erős, egészséges királyt örömmel a nép (1Sám 10:24). Dávid uralkodásával másféle szépségideál jutott uralomra, de ennél az embertípusnál is fontos kívánalom volt az egészség. Dávid alacsony fiúcska lehetett, aki megtanult a természetben élni. A Biblia szerint „pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű” volt (1Sám 16:12), nem tagbaszakadt óriás, hanem gyors eszű, jó mozgású fiatal. Ez is fontos kritériuma volt az egészségnek. Fiairól is ezt mondja az Írás: „Szép emberek voltak, nem volt bennük semmi hiba tetőtől talpig” (2Sám 14:25; 1Kir 1:6). Új szépségideált a nagy karriert befutó Dániel teremtett a késő biblikus korban, akinek – társaival együtt – a szépségét csak fokozta, hogy mértékletes volt, és elutasította a király asztalán lévő bőséges, de a Biblia normái szerint tisztátalan (egészségtelen) táplálékot. Ő lett a késői zsidóság férfiideálja.

Milyen volt az egészséges, szép nő?

A Biblia a női szépségről is sokat beszél, amit erénynek tartottak, amelynek egyik legfontosabb kritériuma az egészség. A Biblia a női test minden porcikájának egészséges, szép működéséről beszél mindenféle álszemérem nélkül, mivel a Szentírásnak az az alapelve, hogy amit Isten megteremtett, abban ne vonakodjunk a szépet észrevenni. Jó példája ennek az Énekek éneke, amely két szerelmes érzelmein, testi szépségének, egészséges érzéseinek leírásán keresztül példázza Krisztus és az Egyház, Isten és Izrael kapcsolatát. Sorra veszi a Biblia a menyasszony különböző testrészeit, megcsodálja szemét, rebbenő tekintetét, egészséges fekete, természetes göndör haját, szép, szabályosan nőtt fogait vagy piros ajakát.

A nő szépsége természetesen nem csupán az egyes testrészek szépségében mutatkozik meg. Az ókori ember nagyon sokra becsülte a kecses mozgást, ezt több bibliai hasonlat is megerősíti, ami talán ma egy kicsit furcsának tűnik számunkra. Egyik például így szól: „a fáraók kocsijába fogott paripákhoz hasonlítlak, kedvesem” (Én 1:9). Több Támár nevű hölgyet ismerünk az Ószövetségből. A név pálmafát jelent, aminek kecses mozgása, hajlékony rugalmassága volt a névadás gyökere. A pirospozsgás, egészséges arcbőr mind a férfiaknál, mind a nőknél a szépség és az egészség elengedhetetlen kelléke. Az egészséges bőr elengedhetetlen feltétele volt, hogy olajjal megkenjék, hiszen a sivatag felől fújó, apró port szállító szél kicserepesítette, kiszárította az ápolatlan bőrt. Az olajat sokszor megillatosították, hiszen a jó illat is fontos kelléke volt az egészségnek

A teljes élet kulcsa

Mint látjuk, a Biblia nem életidegen könyv, nem aszkézist, hanem célszerű, szép és főként egészséges életet hirdet. Isten nemcsak a teremtett világot bízta ránk, hanem testünket, materiális létünket is. Azt akarja, hogy törvényeinek segítségével életünket jól használjuk, hiszen az élet kincs, szépség és jóság egyben. Isten azt akarja, hogy Tőle tanuljunk élni.


 
élet biblia férfi egészség kulcs szép férfi szép nő minőséges élet minőség

A szerzőről

Prof. Dr. Szigeti Jenő

A Hetednapi Adventista Egyház lelkésze, teológiai doktor, egyháztörténész, egyetemi tanár, professor emeritus Budapesten, 1936-ban születtem. 1957 februárja óta a H. N. Adventista Egyház alkalmazottja vagyok. 1961-ben lelkészi oklevelet szereztem (BA), 1964-ben az Evangélikus Teológiai Egyetemen pedig egyetemi végzettséget (MA). 1978-ban a Debreceni Református Teológiai Egyetemen teológiai doktorátust (PhD) szereztem egyháztörténetből. 1988-ban kandidátus lettem, 1998-ban habilitáltak, majd az államfő egyetemi tanárrá nevezett ki a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karára. 44 éve tanítok a felsőoktatásban. A Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképzőjének, az Adventista Teológiai Főiskolának egyik megszervezője voltam. Jelenleg a Miskolci Egyetem ermeritus professzora, az Adventista Teológiai Főiskola tiszteletbeli tanára, az ELTE címzetes egyetemi tanára vagyok. 45 éve élek házasságban, két gyermekem és 10 unokám van. 60-nál több könyvet és több mint 500 tanulmányt írtam. A Boldog Életnek a kezdetek óta munkatársa vagyok. Hobbim az írás meg a művészetek.

2016. December 26.Hányan voltak a napkeleti bölcsek?Bibliai érdekességek
2017. Január 24.A POHÁR és a Szent GrálTudomány
2017. Január 31.Hogyan képzelte el a világot a bibliai kor embere?Bibliai érdekességek
2017. Február 06.A küszöbTanuljunk együtt…
2017. Február 09.A bibliai bíborTanuljunk együtt…
2017. Február 16.Egy elsüllyedt világ mai tanulságaiTanuljunk együtt…
2017. Február 18.A mértékletesség ma sportszerűséget jelentBoldog Élet
2017. Április 22.Ádám és Éva almájaTanuljunk együtt…
2017. Május 21.Emberi (élet) minőség a BibliábanTanuljunk együtt…

Tanuljunk együtt…

A Szentlélek munkája

2018. Február 27.

Tinédzserkoromban egy benzinkútnál dolgoztam. A munkatársaim tudták, hogy lel-kész fia vagyok; s egy alkalommal, amikor apám tankolni jött, egyikük megszólította...

Odaadás
2018. Október 23.
A kereszténység
2019. Január 25.
A templomi zenekar
2017. Február 07.

Keresés a cikkekben