A kezes: Isten biztosan megbocsát, és közel enged magához?Tanuljunk együtt…, 2017. Március 09. 2360

A kezes: Isten biztosan megbocsát, és közel enged magához?

A megállapodást kézfogással pecsételték meg, ebből származik a kezes elnevezés. Az írás elterjedésével az adósságot (tartozást) adóslevélen is rögzíthették (Kol 2,14). Nagy kockázat esetén előfordult, hogy a hitelező a kezestől zálogot kért (Péld 20,16; 27,13).
Lássuk mit tehet azután a kezes, ha az adós helyett kifizette a tartozást?

Ha tehát én vagyok a kezes, és én kifizettem az adós tartozását, akkor változás áll be a felek viszonyában, mert megszereztem a hitelező minden jogát, az adóssal szemben. Az adós tartozásával illetve a hitelező követelésével teljes mértékben a sajátomként bánhatok azt teljes egészében, megpróbálhatom behajtani az adóson, vagy akár a tartozást az utolsó fillérig elengedhetem, és megtehetem azt is, hogy az adóstól semmit sem követelek.

Ezért korántsem mindegy, hogy az adós milyen kapcsolatot ápolt a teljesítő kezessel.
Az egyetlen út, ahogyan az emberek képesek szilárdan megállni az élet küzdelmeiben, az a Krisztusban való gyökerezés és megalapozottság. És ez csak akkor lehetséges, ha az Jézust úgy mutatjuk be, hogy az találkozzék a lélek szükségleteivel. A megfeszített Krisztus, prédikálása az, ami kielégíti a lelki éhséget. Ha biztosítjuk az emberek érdeklődését e nagy központi igazság iránt, reménység és bátorság jön a szívbe. 

Krisztus az elveszett juh példázatával kezeskedik arról, hogy nyájának egyetlen eltévedt juhát sem felejti el, és nem hagyja magára. Mindenkit kiszabadít, aki engedi, hogy megmentse.
Csüggedt lélek, bátorodj! Akkor is, ha gonoszul cselekedtél. 
Ne gondold, hogy Isten talán megbocsátja vétkeidet, és talán közel enged magához. Isten megtette az első lépést. Amikor még lázadtál ellene, keresésedre indult. A melegszívű pásztor otthagyta a kilencvenkilencet és kiment a pusztába, hogy megkeresse az elveszettet. A megsebzett, pusztuló lelket szeretettel karjába zárta, és örömmel vitte a biztonságos akolba.
A zsidók azt tanították, hogy a bűnösnek először meg kell bánnia bűneit, mielőtt Isten szeretetével felé fordulna. Véleményük szerint bűnbánattal érdemeket lehet szerezni Istennél. Krisztus azonban azt tanítja az elveszett juhról szóló példázatban, hogy üdvösségünk nem azon múlik, hogy mi keressük Istent, hanem azon, hogy Ő keres minket. "Nincs, aki megértse, nincs aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak" (Róm 3: 11-12). Nem azért térünk meg, hogy Isten szeressen minket, hanem Isten kinyilatkoztatta irántunk való szeretetét azért, hogy megtérjünk. 


 
adós kezes kapcsolat megbocsát szeretet
Tanuljunk együtt…

Jézus szemeivel látni

2018. Augusztus 28.

Jézus Jeruzsálemben járt. Valószínűleg éppen a templomszentelés ünnepe volt. A város tele volt közelről és távolról idesereglett vándorokkal. Papok és léviták, farizeusok és sadduceusok...

Bizonytalan üdvösség?
2018. Május 29.
Bizalom, ha szenvedünk
2018. Augusztus 09.
Jézus szemeivel látni
2018. Augusztus 28.

Keresés a cikkekben