Keresés

világ

világ


Cikk
A természetben szinte korlátlan számú, és nagyon sokféle mértani alakzat van. Erre a következtetésre juthatunk a falevelek, a kristályok, az ásványok a gyümölcsök meg a növény- és állatvilág ...
Cikk
Ki nem gyönyörködött már drágakövek szépségében? Ki nem ámult már el a fojtott színű gyöngy mélyről előtörő, puha ragyogása, a gyémántból élénken sziporkázó fénysugarak...
Cikk
Csendes vidéki este Brazíliában... Az erdőben egyszer csak parányi "vonat" jön elő az avarból! Két vörös "fényszóró" világítja meg útját, és 11 pár sárgászöld lámpa ég oldalán...
Könyv
A változó világ titokzatos. Nem tudni, mit rejt a holnap. Vagy mégis? Ki az, aki megmondhatja? Bizakodhatunk, hogy a civilizáció gyõz, a meglévõ gondok szép sorban megoldódnak, és jobb lesz az élet? Vagy inkább a félelmek tûnnek megalapozottnak, a pusztulás, a káosz réme? Emberek millióit foglalkoztató kérdések ezek. A válasszal így vagy úgy megbirkózva, napi döntéseivel ki-ki a saját életét teszi kockára, olyan megszokott természetességgel, ahogy az életciklusait járja az emberiség a történelem kezdete óta.
Könyv
A kötet egy elõadás-sorozat alapján készült, és Jézus Krisztus életének hét meghatározó helyszínére kalauzolja el az olvasót, szebbnél szebb fotókkal illusztrálva. A szentföldi helyszíneket bejárva keressük mi is az Üdvözítõ lábnyomát. Megelevenednek elõttünk azok a városok, falvak, vizek és híres fák, amelyek tanúi voltak tetteinek. Annak a hatalmas gyógyítónak, tanítónak és teremtõ Fiú Istennek tanúi, aki itt járt és élt, de aki kezdettõl fogva és ma is él, és aki örökké élni fog.
Könyv
Lehet, hogy a kedves olvasó is kutat, saját élete értelmét keresi. Talán keresztény, aki nincs megelégedve lelkiállapotával, és valami másra, többre vágyik. Lehetséges, hogy nem keresztény, csak nyitottan közelít a vallások felé, és többet szeretne megtudni a bibliai igazságokról – írja a szerzõ. Ez az újság tehát önnek szól!
Könyv
Rendkívül idõszerû témákkal mutatja be korunk valóságát, és rámutat az egyetlen igaz kiútra. A szerzõk stílusa lebilincselõ és olvasmányos. Ajánljuk minden ismerõsünknek, barátunknak, családunk minden tagjának.
Könyv
A mai modern vallási világban keresztények millióit zavarja meg és vezeti egy ki nem mondott tanításbeli zûrzavarba az a teológiai kérdés, mely a világ végét és Jézus eljövetelét érinti. Tömegeket tanítottak arra, hogy Krisztus titokban fog visszatérni. Mi a helyzet az úgynevezett "titkos elragadtatás" -sal? Erre a kérdéskörre kaphatunk választ bibliai igehelyekkel alátámasztva ebben a kis füzetben.
Könyv
Valóság-e a menny? Emberek milliói sóvárognak egy kevésbé zûrzavaros világ után. Jóllehet különbözõ okokból, de szeretnének elmenekülni errõl a bolygóról s áttelepülni a világûr egy békésebb, boldogabb helyére. Az emberek egy jelentõs csoportja a menny felé tekint. Az õ reményeik nem laboratóriumi körülmények között létrehozott tájak és újrahasznosított vegyi anyagok tudományos elõállításán nyugszanak. Olyan új hazát keresnek, amely teljesen mentes az emberi hibáktól és befolyásoktól. Ahol nincs önzés, büszkeség és bûn. Ez a hely a menny!
Könyv
Az 1700-as évek felvilágosodása óta a nyugat társadalma nagy hangsúlyt helyez a tudomány értékére. Az egész kultúrára jellemzõ idegenkedés – a sötét középkori babonasággal és félelemmel szemben – az ellentétes végletbe hajtotta a mûvelt osztályt, mégpedig a természetfölötti tagadásába. Ez a beállítottság annyira eljutott az átlagemberhez, hogy a mai tudományosan gondolkodók mellõznek vagy kerülnek mindent, amit nem lehet tudományosan bebizonyítani: Istent és az összes láthatatlan realitást, ami körülveszi õt. Az ember továbbra is vágyakozik kapcsolatba lépni a Földön túli világgal. Ennek egyik megnyilvánulása az a lelkesedés, amely körülveszi a modern "prófétákat". Vajon rendelkeznek-e azzal a képességgel, hogy üzeneteket vegyenek át a láthatatlan világból?