Keresés

olvasás

olvasás


Könyv
Van-e Isten? S ha van, megismerhetõ-e? Hogyan tudunk személyes kapcsolatba kerülni vele? Hogyan éljünk bûntelenül? Ezekre és még sok más fontos kérdésre kapunk választ a könyv elolvasásával.
Könyv
Mit tehetünk, hogy változzon a helyzet? Hogyan lehetne rábírni, késztetni az olvasásra azt a sok-sok embert, akinek könyvespolcán ott lapul vagy éppen a fõ helyet foglalja el a Biblia? Mi kellene ahhoz, hogy mind többen felfedezzék a különleges irat lapjain található értékeket? A Felfedezések címû könyv segít választ találni e kérdésekre; megszeretteti az olvasóval, élet-közelbe hozza a könyvek Könyvét. Felhívja a figyelmet arra, hogy ma is mennyire meglepõen idõszerû, helytálló a Szentírás. Isten Igéje éppúgy utat mutat a modern embernek, mint ahogy elõdeink is tapasztalták. Az olvasó felfedezheti vagy éppenséggel újból rácsodálkozhat, hogy a Biblia az egész család számára valóban a kincsek tárháza.
Könyv
Ez a kis kötet meghívja az olvasót, hogy idõben mintegy kétezer évet visszaszámlálva - beleélve magunkat az akkori életkörülményekbe - tegyünk egy utazást Jézus Krisztussal tevékenysége hét helyszínének vidékein. Hamarosan tapasztaljuk az olvasás során, mennyire valóságos világba lépünk. Miközben a szereplõk megelevenednek, a kibontakozó erkölcsi tanulságokkal azonosulni tudunk, és az hatással lesz gondolatainkra, kimondott szavainkra, minden tettünkre.
Könyv
Istenkép, szenvedés kérdése, kommunikáció éslelkigondozói elvek Jób könyvében.
Videó
Gyere, ahogy vagy! A Hetednapi Adventista Egyház műsora.