Keresés

biblia

biblia


Könyv
Manapság a kompromisszum nem helytelen szó. Sokszor csodálatos dolognak számít segíteni, gondoskodni valakirõl és fenntartani az egyetértést és békét a kapcsolaton belül. A házasságban a megállapodás a házi békét, a nyugalmat ösztönzi. Ám amikor a keresztények az igazság alkotóelemeivel kapcsolatban egyezkednek – feláldozva ezzel a bibliai erkölcsi elveket – azért, hogy elérhessék a békét, akkor ez végzetessé válik.
Könyv
Mi állandó folyton változó világunkban? Mi az, ami idõszerû volt kétezer éve, idõszerû volt a múlt században és a jelenben is éppoly aktuális? A Szentírás egyetlen személyrõl szólva mondja: „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.” (Zsid 13:8) Dr. Szigeti Jenõ szóban és írásban hirdeti, hogy Jézus élõ személy, Akinek helye van a szívünkben, hogy szavainkat, tetteinket irányítsa. A retorika nem ér semmit. Sem a múlt pontos ismerete, sem a jövõ – akár bibliai próféciák alapján történõ – kutatása nem olyan fontos, mint az, hogy Jézus ma jelen legyen életünkben. Megtaláljuk Õt, ahogy elénk rajzolódik az evangélium lapjain, mint bölcs tanító, meglelhetjük õt az elcsendesedésben, és felmagasztosul elõttünk, mint a dicsõségben eljövendõ, de mindenképpen úgy, mint az egyetlen, aki megoldást képes hozni a vergõdõ világnak.
Könyv
Amíg nem találkozunk olyan emberrel, aki - hogy így fogalmazzunk - más, mint mi vagyunk, nem sokat foglalkozunk olyan bibliai igazságokkal, amelyek nem bukkannak fel a mindennapos gyülekezeti gyakorlat, vagy a családi élet alkalmával. Néha sokkoló élményt jelent szembesülni egy, számunkra új látásmóddal.
Könyv
Miért éppen a szombat? Azért mert Isten ezen az általa kiválasztott és megáldott napon hív minket, hogy találkozzunk és ünnepeljünk Õvele. Mit jelent ez a találkozás és ez az ünnep? Erre felel a Biblia tanításainak feltárásával ez a kis könyv, amely segít rátalálni erre a napra, és élni vele.
Könyv
Az egészséges élet,a gondolkodó hit, a szenvedés és halál a GLOW- füzet témája.
Könyv
Rövid időre szabott  találkozások, missziós beszélgetések alkalmaihoz ajánljuk,ezeket a kis összehajtott lapon szereplő Bibliai gondolatokat. Ajándék Istentől az új szív,beszélgetés Istennel imában, miért szombaton járok gyülekezetbe a Glow - füzetek témája.
Könyv
A megigazulásról szóló tanítás vita tárgya a kereszténységen belül, és amelynek megértése nélkül nem tudunk helyesen viszonyulni Krisztushoz.Nagyon sok embert zavarba ejt és sok problémát hoz felszinre, ennek a kuszaságnak a feloldásában segít a Biblia tanulmányozása és Isten megkérdezése, hogy mit akar nekünk mondani a hitnek erről a sarkalatos kérdéséről.
Könyv
Rövid időre szabott  találkozások, missziós beszélgetések alkalmaihoz ajánljuk,ezeket a kis összehajtott lapon szereplő Bibliai gondolatokat. Ajándék Istentől az új szív,beszélgetés Istennel imában, miért szombaton járok gyülekezetbe a Glow - füzetek témája.
Könyv
Mivel Imre sokat beszélt nekem a Bibliából, így hitem nõni kezdett. Éreztem, hogy többet kell tennem Jézusért, ezért 15 éves koromban átadtam neki életemet és megkeresztelkedtem. Imrével megszerettük egymást. 1957. május 1-jén egy életen át tartó hûséget fogadtunk egymásnak. Életutunkon azóta is elkísért az isteni gondviselés, a Szentlélek segített karöltve dolgozni Megváltónkért és embertársainkért. Megtapasztaltuk, hogy áldott kegyelem Jézusért és az emberekért dolgozni. Az idõ elszállt, házasságunk 49. évfordulóját ünnepeljük. Ez alkalomból szeretettel ajánlom férjem rövid életrajzát mindazoknak a kedves Olvasóknak, akik Istent szeretik, és szeretettel szolgálják Õt. Kérem, hogy a kedves Olvasó is tûzze ki célul, hogy életében semmit sem fog Isten nélkül cselekedni! Egy ilyen életbõl áldás fakad Isten dicsõségére és az emberek örömére. Szeretettel: Petrik Irénke
Könyv
A szerzõt az áhított boldogság valahogy mindig elkerülte addig a napig, amíg el nem kezdte olvasni porlepte Bibliáját, amelyet barlangja korábbi boldogságkeresõ lakója hagyott hátra lakóhelye egyik kiugró szikláján. Ami ezután történt, azt csak egyetlen szóval lehetne jellemezni: CSODA.