Bibliai érdekességek

 
Cím    Dátum 

Az agyag

Bibliai érdekességek

A mai ember ritkán találkozik az agyaggal. Legfeljebb bosszankodik, ha nehezen jön le a cipőjéről, vagy ha agyagos, gyengén termő a kertje. A bibliai korban sokkal ismertebb és használatosabb volt...

2017. január 20.

Hányan voltak a napkeleti bölcsek?

Bibliai érdekességek

Az ókortól napjainkig foglalkoztatta a kutató emberek fantáziáját a napkeleti bölcsek története, meg a titokzatos betlehemi csillag. Apokrif evangéliumok, középkori legendák tanúsítják ezt...

2016. december 26.

Hogyan képzelte el a világot a bibliai kor embere?

Bibliai érdekességek

A Biblia nem természettudományos kézikönyv, ezért az ókori világkép tudományos leírását hiába keressük benne. Viszont mivel nem elvont tanításokat, hanem az ember életében, sorsában megjelenő ...

2017. január 31.

Hogyan lett Krisztus a jóság?

Bibliai érdekességek

Bizonyára nekünk, adventistáknak természetes, hogy Krisztus a jóság megtestesítője. Ditrich Bonhoeffer, híres német teológus így fogalmazta meg ezt: „Jézus, Isten arca, amit a világ felé fordít.”

2016. december 19.

Ki a titokzatos Melkishédek?

Bibliai érdekességek

Sálem királya és a magasságos Istennek papja – mondanánk. Azonban két nehézséggel kell szembenéznünk. Ha az 1Móz 14,18-at vesszük alapul, Ábrahám korára tekintettel nem mondhatjuk, hogy Sálem ...

2016. december 25.

Kiket és hogyan gyógyított Krisztus?

Bibliai érdekességek

Jézus Krisztus földi életéről az egyik legsokatmondóbb összefoglalás így hangzik: "...amint felkente őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, a

január 18.

Magyar népi hangszer a Bibliában

Bibliai érdekességek

Nyelvi értékünk, a Vizsolyi Biblia 1590-ben született meg 800 példányban, valamivel több mint 2000 oldalon. Annak ellenére, hogy Károli Gáspár és munkacsoportja az akkor rendelkezésre álló görög ...

2016. december 28.

Miért ajánlott Pál apostol bort Timóteusnak?

Bibliai érdekességek

A qumráni esszénusok 1QS 2,17–21 jelű tekercstöredéke beszámol arról, hogy Jézus előtt mintegy 200 évvel kétféle bort használtak, jajint és tirost.

2016. december 20.

Mikor született Jézus?

Bibliai érdekességek

Az időszámításunk a keresztény hagyomány szerint Jézus születésével kezdődött, de lehet- e vajon tudni, hogy valójában mikor született Jézus. Próbáljunk meg utánajárni a dolognak.

2016. december 24.

Nyelvtörők a Bibliában

Bibliai érdekességek

Gyermekkorom egyik megkeserítője volt a Mit sütsz kis szűcs…? kezdetű nyelvtörő. A Bibliában is nyoma van hasonló szójátékoknak, ezeket sem lehetett könnyebb hatásosan kimondani.

2017. január 06.

Nyelvtörők a Bibliában II.

Bibliai érdekességek

Vajon hogyan tud a só megízetlenülni? Könnyen ráérezhetünk, hogy a só megízetlenülése nem egyszerű dolog, ha csak úgy nem magyarázzuk, hogy a kemence belsejében használták volna téglának.

2017. január 10.

Özönvíz legendák

Bibliai érdekességek

A gigantikus özönvíz a leggyakoribb a legendák között. Gyakorlatilag minden ókori kultúrában létezik történet egy nagy áradásról, amelyet csak néhány ember élt túl egy nagy bárkában.

2017. január 10.

 
 
Bibliai érdekességek

Miért ajánlott Pál apostol bort Timóteusnak?

2016. december 20.

A qumráni esszénusok 1QS 2,17–21 jelű tekercstöredéke beszámol arról, hogy Jézus előtt mintegy 200 évvel kétféle bort használtak, jajint és tirost.

Tízváros
2017. január 13.
Özönvíz legendák
2017. január 10.

Aktuális programok a közeledben