Történelem

 
Cím    Dátum 

A héberek hatása az egyiptomi kultúrára

Történelem

Egyiptomi túránkat folytatva ebben a fejezetben megérkezünk a mindenidők legnagyobb felfedezéséhez: Egy gyermek-király történetéhez, akinek sírját felfedezve mesés kincsek, sok rejtély ...

2017. április 20.

Az eltűnt városok pusztulásainak okai

Történelem

A történelem fényében megvizsgáljuk Petra és Tírusz ókori kultúrájának a pusztulásáért felelős okokat. Ezek az asztrál vallás és a gazdasági jólét egymásra gyakorolt kölcsönhatásai voltak.

2017. január 11.

Az Őrség

Történelem

A tájegység nevében hordozza a régmúlt időkben betöltött funkcióját. Valaha őrvidék volt, és most is határmenti terület.

2016. november 08.

Az özönvíz előtti világ

Történelem

Az özönvíz előtti világ – gonoszsága ellenére – nem a tudatlanság és civilizálatlanság kora volt, ahogy azt gyakran gondolják. Alkalmat adott nagyszerű erkölcsi és értelmi képességek megszerzésére.

2017. április 07.

Egyiptom hatása a héber vallásra

Történelem

Folytassuk kalandozásunkat Egyiptomban a piramisok országában. Valóban igaz az, hogy rengeteg lelet van a homok alatt, ahogyan korábban említettük. Ebben a fejezetben egy ilyen felfedezés ...

2017. április 26.

Eltűnt városok 2.

Történelem

A kritikusok azt állították, hogy egyes bibliai városok nem léteztek. Mára ezek az állítások megdőltek. Talányok azért maradtak...

2017. január 25.

Eltűnt városok I.

Történelem

Lehet, hogy a dolgok újra és újra megismétlődnek bizonyos összefüggések miatt? Ha így van, tehetünk-e valamit azok ellen a problémák ellen, amelyek hajdan e városok pusztulását eredményezték?

2017. január 22.

II. Ramszesz és a hettiták

Történelem

Mit tudunk a hettitákról? A Biblia több esetben említi ezt a népet: Ábrahám a hettitáktól vásárolta a Makpelai mezőt Hebron mellett...Dávid király a hettita Uriástól szerette el Betsabét...

2017. január 23.

Petra, a nabateusok fővárosa

Történelem

Petra a mai Jordánia területén helyezkedik el, jelenleg vendégcsalogató látványosság...a város a bibliai népek konfliktusának is színhelye, és itt kapcsolódik össze a régészet a Bibliával ismét...

2017. január 18.

Tudott -e Mózes írni?

Történelem

Ebben a tanulmányban hosszú utazásra indulunk térben és időben. Időben több ezer év történetét tekintjük át... Útközben megvizsgáljuk az írás fejlődésének kérdését.

2017. január 26.

 
 
Történelem

Petra, a nabateusok fővárosa

2017. január 18.

Petra a mai Jordánia területén helyezkedik el, jelenleg vendégcsalogató látványosság...a város a bibliai népek konfliktusának is színhelye, és itt kapcsolódik össze a régészet a Bibliával ismét...

Tudott -e Mózes írni?
2017. január 26.
Az Őrség
2016. november 08.

Aktuális programok a közeledben