SibboletBibliai érdekességek, Szerző: Gyürüs István - 2017.01.17 19:40 648

Sibbolet

A címet látva talán sok olvasónak eszébe jut egy ószövetségi esemény. Jefte Isten segítségével legyőzte az ammonitákat. Nem mindenki örült a győzelemnek. Efraim törzse szemére vetette, hogy nem hívta meg őket a csatába, és így nem lettek részesei a győzelemért járó dicsőségnek. S nemcsak szemrehányást, hanem katonai támadást is intéztek ellene. Mindezt elolvashatjuk a Bírák könyve 12. fejezetében.

Jefte a gileádiak segítségével legyőzte és szétszórta az efraimita sereget. A menekülők, akik át akartak kelni a Jordánon, természetesen nem árulták el, hogy melyik nemzetséghez tartoznak. Ezért egy szót kellett mondaniuk: „Sibbolet”. Ha „szibbolet”-et mondott, tudták, hogy Efraimhoz tartozik, mert ők így ejtették ezt a szót. Vajon mit jelenthetett ez a szó, amit mintegy jelszóként használtak. Abban az időben valószínűleg az egyik leghétköznapibb szó volt, mert a jelentése: kalász.

Érdekes, hogy nem csak hazánkban vannak nyelvjárások. A Szeged környéki „ö”-zés, a Vas megyei „vazsvár” vagy a jellegzetes nógrádi beszéd bizonyára nem ismeretlen olvasóink előtt. A 12 törzs között is voltak nyelvjárásbeli különbségek. A különbség sajnos sokszor az ellenségeskedést is magával hozza. Jézus pedig nem csak a különbözőeket, még az ellenségeket is egy táborba akarja vonni. Melyik befolyásnak engedsz?


 
sibbolet Efraim háború különböző múlt csata ammoniták Jefte kalász
Bibliai érdekességek

Tartsd meg a parancsolatokat!

2016.12.15 17:24

1901-ben W. L. Nash az egyiptomi piacon mintegy háromtenyérnyi nagyságú papirusz darabkára bukkant. A Tízparancsolat részeit tartalmazzák, és a vele párhuzamos 5Móz 6,1–5 verseket, ami buzdítás ...

Az agyag
2017.01.20 14:45
Özönvíz legendák
2017.01.10 11:46
Tízváros
2017.01.13 18:23

Aktuális programok a közeledben