TízvárosBibliai érdekességek, Szerző: Gyűrűs István - 2017.01.13 18:23 836

Tízváros

Ha a Jézus korát bemutató térképet nézegetünk, látjuk, hogy a Genezáreti-tó dél-keleti partjától mélyen elhúzódó területre azt írták: Tízváros vagy Dekapolisz. Vajon honnan ez az elnevezés?

Dekapolisz azoknak a csaknem teljesen hellenista városoknak a neve, amelyek a Jordántól keletre feküdtek. Eredetileg Júdeához tartoztak. Pompeius Kr. e. 63-ban Szíria római helytartójának uralma alá helyezte, hogy a hellenista kultúra terjedését elősegítse. Lehet, hogy az volt a célja, hogy a zsidó befolyást csökkentse.

A városok szövetségben voltak egymással, és bizonyos fokú önkormányzatot gyakoroltak. Saját időszámításuk is volt. Az Újszövetség többször említi (Mt 4:25; Mk 5:20, 7:31). A Kr. u. 2. századig állt fenn. Kr. u. 106-ban több várost Arábiához csatoltak, amely akkor római tartomány volt. A követség tagjainak száma egyébként is változott. Pliniusz tízet sorol fel: Damaszkusz, Dion, Gadara, Gerasza, Hipposz, Kanatha, Pella, Filadelfia, Rafana, Bit-Sean. Valószínű, hogy Abila is egyike volt a Tízvárosnak. Tehát, ahogy már említettem, nem pontosan tíz városból állt a Tízváros.

Ami figyelemre méltóbb, hogy Jézus megtisztelte látogatásával és csodákat is tett Dekapoliszban. Sem az emberek megszállottsága, sem hellenista neveltetése nem volt képes ellenállni Jézus hatásának.


 
dekapolisz érdekesség térkép tízváros eredet város történelem
Bibliai érdekességek

Miért ajánlott Pál apostol bort Timóteusnak?

2016.12.20 14:17

A qumráni esszénusok 1QS 2,17–21 jelű tekercstöredéke beszámol arról, hogy Jézus előtt mintegy 200 évvel kétféle bort használtak, jajint és tirost.

Mikor született Jézus?
2016.12.24 09:00