TízvárosBibliai érdekességek, Szerző: Gyűrűs István - 2017.01.13 18:23 1022

Tízváros

Ha a Jézus korát bemutató térképet nézegetünk, látjuk, hogy a Genezáreti-tó dél-keleti partjától mélyen elhúzódó területre azt írták: Tízváros vagy Dekapolisz. Vajon honnan ez az elnevezés?

Dekapolisz azoknak a csaknem teljesen hellenista városoknak a neve, amelyek a Jordántól keletre feküdtek. Eredetileg Júdeához tartoztak. Pompeius Kr. e. 63-ban Szíria római helytartójának uralma alá helyezte, hogy a hellenista kultúra terjedését elősegítse. Lehet, hogy az volt a célja, hogy a zsidó befolyást csökkentse.

A városok szövetségben voltak egymással, és bizonyos fokú önkormányzatot gyakoroltak. Saját időszámításuk is volt. Az Újszövetség többször említi (Mt 4:25; Mk 5:20, 7:31). A Kr. u. 2. századig állt fenn. Kr. u. 106-ban több várost Arábiához csatoltak, amely akkor római tartomány volt. A követség tagjainak száma egyébként is változott. Pliniusz tízet sorol fel: Damaszkusz, Dion, Gadara, Gerasza, Hipposz, Kanatha, Pella, Filadelfia, Rafana, Bit-Sean. Valószínű, hogy Abila is egyike volt a Tízvárosnak. Tehát, ahogy már említettem, nem pontosan tíz városból állt a Tízváros.

Ami figyelemre méltóbb, hogy Jézus megtisztelte látogatásával és csodákat is tett Dekapoliszban. Sem az emberek megszállottsága, sem hellenista neveltetése nem volt képes ellenállni Jézus hatásának.


 
dekapolisz érdekesség térkép tízváros eredet város történelem
Bibliai érdekességek

Mikor született Jézus?

2016.12.24 09:00

Az időszámításunk a keresztény hagyomány szerint Jézus születésével kezdődött, de lehet- e vajon tudni, hogy valójában mikor született Jézus. Próbáljunk meg utánajárni a dolognak.

Az agyag
2017.01.20 14:45

Aktuális programok a közeledben