Hányan voltak a napkeleti bölcsek? Érdekességek a BibliábólBibliai érdekességek, Szerző: Prof. Dr. Szigeti Jenő - 2016.12.26 08:33 1141

Hányan voltak a napkeleti bölcsek?

Az ókortól napjainkig foglalkoztatta a kutató emberek fantáziáját a napkeleti bölcsek története, meg a titokzatos betlehemi csillag. Apokrif evangéliumok, középkori legendák tanúsítják ezt az érdeklődést. De hányan is voltak ezek a titokzatos, Messiást kereső vándorok? A kérdésre nem tudunk érvényes választ adni, csak a középkori legendák színes világába tudjuk elkalauzolni olvasóinkat. Abból, hogy a bölcsek aranyat, tömjént és mirhát hoztak Jézus jászolbölcsőjéhez, arra következtettek a régiek, hogy hárman lehettek. A három ajándékot is szimbolikusnak tekintették.

A Kincsesbarlang című, 6. században keletkezett, zsidó és keresztény legendákat tartalmazó szír irodalmi mű szerint, a bölcsek „aranyat vittek a királynak, mirhát a gyógyítónak és tömjént a papnak. Tudták ki ő, és azt is tudták, hogy ő király, gyógyító és pap.” (A törzsek származásáról, avagy a Kincsesbarlang. Helikon Bp. 1985. 67.). Nevüket is tudni vélték szíriai és egyiptomi hagyományok nyomán. A párizsi Nemzeti Könyvtárban őrzik azt a latin nyelvű 5. századi kéziratot, (Manuscripta Latina No. 4884. fol. 51) ami egy görög krónikából vette át ezeket a neveket.

Elterjedését bizonyára annak a mozaik képnek köszönhette, amelyik a ravennai S. Apollinare Nuovo 550-ben készített mozaikképén látható. A nevezetes templom a 6. század első harmadában épült Nagy Theodorik császár rendeletére, az ő palotája mellé. Belseje őrzi az ősi, bizánci stílusú mozaikot, melyet a főhajót a mellékhajótól elválasztó márványoszlopok felett találunk a bal oldalon. A Háromkirályok a 22 mártír szűz menetének élén menetelnek a Madonna felé. A mágusok itt még nem királyi díszben állnak, hanem a perzsa papok jellegzetes öltönyében. Mindegyiknek a feje fölé van írva a neve, ellátva a Sanctus = szent jelző rövidítésével (SCS), hiszen már ekkor szentnek tartották őket. Már Szent Ágoston (354–430) azt írta róluk, hogy ők voltak az első pogányok, (míg a pásztorok az első zsidók) akik meghódoltak Jézus Krisztus előtt. Rájuk vonatkoztatták Ésa 60:3 és Zsolt 72:10–11 beteljesedését. Nevük csak a kilencedik századtól terjedt el Európában.

Később, hol a három életkornak, ifjúságnak, férfikornak és az öregségnek a képviselői lettek, hol pedig a három, akkor ismert földrésznek. Giotto (1267 k.–1337) képén, melyet a következő századok festői és szobrászai buzgón utánoztak, már királyként jelennek meg a bölcsek, aranykoronával, földig érő hermelingalléros palástban. Az ősz, öreg Gáspár Európát képviselte, a barna, középkorú Menyhért Ázsiát, a fekete bőrű, ifjú Boldizsár pedig Afrikát.

A szenteknek kijáró legendájukat, korábbi latin és francia forrásokból merítve Johannes von Hildesheim, karmelita szerzetes írta meg 1370-ben. Könyve szerte Európában elterjedt, mely szerint Tamás apostol megkeresztelte őket és mindhárman, mint szent királyok betöltötték a századik évüket. A legenda szerint díszes kőkoporsójukban Szent Ilona, Nagy Konstantin császár anyja találta meg testüket, és Bizáncba hozta. Innen Eustorgius, kormányzó püspök 343-ban hozta magával Milánóba. Amikor Barbarossa Frigyes német császár 1164-ben meghódította a várost, a jeles ereklyét a kölni katedrálisba szállíttatta. Ma is itt őrzik díszes ereklyetartóban az ősi csontokat.


 
ókor biblia érdekesség bölcsek napkeleti bölcsek kincsesbarlang legenda arany tömjén mirha jászol bölcső
Bibliai érdekességek

Az agyag

2017.01.20 14:45

A mai ember ritkán találkozik az agyaggal. Legfeljebb bosszankodik, ha nehezen jön le a cipőjéről, vagy ha agyagos, gyengén termő a kertje. A bibliai korban sokkal ismertebb és használatosabb volt...

Mikor született Jézus?
2016.12.24 09:00

Aktuális programok a közeledben