Hogyan lett Krisztus a jóság? Érdekességek a BibliábólBibliai érdekességek, Szerző: Kormos Erik - 2016.12.19 07:21 663

Hogyan lett Krisztus a jóság?

Bizonyára nekünk, adventistáknak természetes, hogy Krisztus a jóság megtestesítője. Ditrich Bonhoeffer, híres német teológus így fogalmazta meg ezt: „Jézus, Isten arca, amit a világ felé fordít.”

Eedetileg hogyan lett hitvallássá az 1Pét 2,3-ban található kifejezés: „…jóságos az Úr”.

Minden nyelvben vannak érdekes szójátékok. Egy-egy régi vidéki sírfeliratot olvasva rábukkanunk arra, hogyan játszottak eleink a szavakkal. Egyéni gyűjteményemből őrzök egyet, a Hajdúság valamely temetőjéből: „Itt nyugszik Kala, kit a halál kala-pácsa le kala-pácsola vala.”

Az őskeresztény szójátékokkal megpróbálták egyszerűen kifejezni hitüket. Akkor nem igen fogalmazhattak meg hivatalos hitvallást. Véletlenszerűen születtek az első bizonyságtételek.

Az 1Pét 2,3-ban található rövid hitvallást a mai bibliafordítások a már idézett módon adnak vissza. Eredetileg így hangzott: „krésztosz hó kűriosz”. A krésztosz szó jelent kívánatosat, jót, édeset. Némely magyar fordítás így fejezi ki: „…édes az Úr”.

Ha az eredeti kifejezést megtekintjük: „krésztosz hó kűriosz”, abban csupán egyetlen betű tér el attól, ha így írjuk; Krisztosz hó kűriosz. Eebben az esetben azt jelenti: Krisztus az Úr.

Könnyen elképzelhetünk egy rövid párbeszédet az I. sz.-ból. Az atyafiak megkérdezték egymást: Hiszed-e, hogy Krisztus az Úr?

A válasz így hangzott: Krisztus/Jóságos az Úr. Egyetlen betű eltérés a kiejtésben (amit észre sem lehetett venni) egyszerre jelenthette hitvallásuk szerint azt, hogy Krisztus az Úr és azt is, hogy maga a megtestesült és megtapasztalt jóság!

Törekedjünk mi is ilyen egyszerű, állhatatos hitvallásra. kevés szóval mondjunk sokat, mert az az igazi érték!


 
biblia érdekesség krisztus jóság történet szójáték
Bibliai érdekességek

Magyar népi hangszer a Bibliában

2016.12.28 09:44

Nyelvi értékünk, a Vizsolyi Biblia 1590-ben született meg 800 példányban, valamivel több mint 2000 oldalon. Annak ellenére, hogy Károli Gáspár és munkacsoportja az akkor rendelkezésre álló görög ...

Tízváros
2017.01.13 18:23

Aktuális programok a közeledben