Tartsd meg a parancsolatokat! Érdekességek a Bibliából

Tartsd meg a parancsolatokat!

Érdekességek a Bibliából

Bibliai érdekességek, Szerző:Kormos Erik - 2016. december 15. 398

1901-ben W. L. Nash az egyiptomi piacon mintegy háromtenyérnyi nagyságú papirusz darabkára bukkant. A Tízparancsolat részeit tartalmazzák, és a vele párhuzamos 5Móz 6,1–5 verseket, ami buzdítás a törvény megtartására. Jogos a kérdés, hogy mit jelenthetett Mózes kora után közvetlenül a parancsolatok megtartása? A válaszadásban könnyítést jelent részben a Nash papirusz, részben az 5Móz 6,1-ben található egyik kifejezés:

„Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és a végzések…”Nem csupán parancsolat megtartásról van tehát szó. E három kifejezés közül legérdekesebb éppen a parancsolat szó.

Eredeti nyelvben ez a „micváh”, amit „meg kell tartani” a rendelések és a végzések mellett. Ha azonban 2Móz 12,15-öt is elolvassuk: „Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret…”,abban ugyanez a szó fordul elő (héberül), egy másik nyelvtani alakban, de eredetileg ugyanabból a szóból eredeztetve: „mácót”. A zsidó embert a parancsolat megtartása emlékeztette a páskára, de a páska megünneplésére biztatás is emlékeztette a parancsolatok „megszívlelésére”.

Hogyan lehet ezt kapcsolatba hozni a Nash papirusszal? Ez a rövid, II. századi szövegemlék egy liturgikus imádság része, ahol együtt említették a Tízparancsolatot és a felhívást arra: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet…”

            Vajon véletlen az, hogy Isten szeretete és a Tízparancsolat egy lapon volt említve utalással a szövetségre, ami Isten szabadítói hatalmára emlékeztet?

            Jézus új szövetséget ad, és ezt vérével bélyegzi meg, ami Isten szeretete. Mert a szövetség, a parancsolat és Isten szeretete egymástól elválaszthatatlan isteni végzések, amit Isten adott úgy az Ó-, mint az Újszövetségben.


 
tízparancsolat törvény isten egyiptopm szövetség végzések rendelések
Bibliai érdekességek

Hogyan lett Krisztus a jóság?

2016. december 19.

Bizonyára nekünk, adventistáknak természetes, hogy Krisztus a jóság megtestesítője. Ditrich Bonhoeffer, híres német teológus így fogalmazta meg ezt: „Jézus, Isten arca, amit a világ felé fordít.”

Sibbolet
2017. január 17.
Nyelvtörők a Bibliában
2017. január 06.

Aktuális programok a közeledben