Soha ne add fel!Tanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2017.01.02 08:50 2171

Soha ne add fel!

Sok-sok évvel ezelőtt a híres angol szónok és államférfi, Winston Churchill beszédet mondott Harrow-ban, Anglia egyik elit fiúiskolájában. A diákok és a tanárok egyaránt nagy lelkesedéssel várták beszédét. Erről társalogtak az osztálytermekben, a csarnokokban és a sportpályákon is. Az izgatottság a jeles napon, Churchill érkezésekor azonnal a tetőfokára hágott. Miután súlyos léptekkel az emelvényhez lépett, a hírek szerint mozdulatlanul megállt és csöndben, átható, szúrós tekintettel végigpásztázta hallgatóságát. Beszédét eleinte meglehetősen lassan kezdte, majd szinte mennydörgésszerű crescendoig építkezve kiáltotta a következő szavakat, melyek világhírűvé tették: „Soha ne add fel, soha, soha, soha, …soha ne add fel!” Churchill megértette ezt az alapvető igazságot az életről: soha nem érhetünk célt, ha túl könnyen feladjuk. A sikerhez vezető ösvény gyakran túl közel esik a vereség útjához. Különösen igaz ez a keresztény életben. Sátánnak az a célja, hogy feladjuk, hogy meghátráljunk, és végül feltett kézzel keserű vereséget szenvedjünk.

 

1) Hogyan hangsúlyozta Jézus a kitartás fontosságát az utolsó napok eseményeiről és az Ő közeli visszajövetelének jeleiről szóló prédikációjában? Olvasd el Mt 24:13 versét! Jézus elismerte, hogy amint népe szembenéz az utolsó napok megpróbáltatásaival, ki lesznek téve a kísértésnek, hogy feladják a küzdelmet. Sokakat megkísértenek majd, hogy adják fel hitüket. Ezért hangsúlyozza az Üdvözítő: „De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.”

 

2) Milyen címet kapott Jézus Zsid 12:2 szerint? Milyen tanáccsal szolgál ez a bibliavers arra vonatkozóan, hogy egészen az út végéig rendületlenül kitartsunk? Ha szüntelen csak a múltunkra összpontosítunk, akkor számos botlásunk miatt gyakran kerít hatalmába bennünket a bűntudat. Ha a szívünkre tekintünk, akkor alkalmatlanságunk és gyengeségünk gondolata fog elemészteni minket. Ha a távoli jövőt kutatjuk, hogy számba vegyük az összes lehetőséget, ami megtörténhet, akkor az aggodalmaskodás lesz állandó útitársunk. De ha tekintetünket Jézusra irányítjuk, akkor jelenlétének örömétől a békés bizonyosság érzése fogja betölteni lényünket. Ha Jézusra tekintünk, akkor megtaláljuk az erőt, amelyre szükségünk van ehhez az életen át tartó utazáshoz.

 

3) Milyen biztosítékot adott Pál apostol a filippibeli hívőknek arra nézve, hogy Isten aktívan munkálkodik az életükben? Fil 1:6–7. Pál biztosította az új hívő testvéreket arról, hogy Isten, aki elkezdte a jó munkálását életükben, be is fogja azt fejezni. Isten nem hagyja az Ő munkáját elvégezetlenül az életünkben. Ő nem tesz olyat, hogy elkezd bennünk valamit, aztán egyszer csak magunkra hagy minket annak befejezésével. Ha Isten egyszer elkezdett valamit az életünkben – márpedig elkezdte –, akkor bíznunk kell benne, hogy be is fejezi azt.

 

4) Hol találta meg Jézus azt az erőt, ami megőrizte Őt az élete végén ránehezedő megpróbáltatások közepette? Olvasd el Mt 26:36–39 verseit!

 

5) Hogyan találhatjuk meg mi is ugyanazt az erőt? Hasonlítsd össze Mt 24:42; 26:41 és 1Kor 16:13 versét! A „vigyázni” ige az Újszövetségben mindenütt gyakran összekapcsolódik az imában való éberséggel. Ez a folyamatos őrködés, vigyázás, ami fenntartja a Krisztussal való kapcsolatot, tesz képessé minket arra, hogy állhatatosan kitartsunk az élet megpróbáltatásai közepette. Krisztus ismerete, ha valóban ismerjük Őt, bármilyen viharral kell is szembenéznünk, a segítségünkre lesz.

 

6) Olvasd el és elemezd ki Fil 3:12–16 verseit! Milyen tanácsot adott Pál apostol a keresztény életben való állhatatos kitartásra vonatkozóan? Ezt a két dolgot különösen figyeld meg: mi az, amit Pál nem tesz, és mi az, ami arra motiválja, hogy soha ne adja fel!

 

7) Milyen csodálatos ígérete van Jézusnak azok számára, akik elkötelezik magukat az Ő követésére, bármerre vezessen is? Olvasd el Jn 10:26–29 verseit! Milyen hihetetlenül jó hír ez! Jézus elkötelezte saját magát arra, hogy átsegít minket, egészen a célig. A sötétség minden ereje és a gonosz kísértései sem szakíthatnak ki bennünket az Ő kezéből. Az élet legnagyobb próbatételei sem választhatnak el az Ő szeretetétől. Ha továbbra is átadjuk magunkat neki, és nem adjuk fel, akkor Ő hazavisz minket.  


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley ne add fel remélj hit churchill
Tanuljunk együtt…

Újítsd meg hitedet!

2016.11.25 15:38

Éreztél már valaha olyat, hogy a hited megragad egy semleges állapotnál? Mintha nem haladnál semerre. Mintha csak a tétlen holtpont állapotában lennél.

Hit és elfogadás
2018.02.06 09:41
Egyedül Jézus!
2018.10.02 09:19
A győzelem kulcsa
2018.03.25 12:56
A kereszténység
2019.01.25 14:41
Bizalom, ha szenvedünk
2018.08.14 18:24

Aktuális programok a közeledben